AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2

Things to do to celebrate Saint David's Day. - Rhai pethau allwch chi wneud i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.

user image 2021-02-12
By: AmeriCymru
Posted in: St Davids Day

st davids day.jpg

This year, our Americymru Saint David's Day Ambassador, Gwenno Dafydd, has decided to create a 30 minute presentation about some of the traditions she has instigated since 2005 which have contributed and enabled the growth of Saint David's Day celebrations not only in Wales but also worldwide.

This year the covid crisis means that any Saint David's Day celebrations will have to be virtual and on line. However, singing the Saint David's Day Anthem has always been a way of celebrating our patron saint's day and can be sung by virtual choirs and virtual schools.

Ysgol Gwaun Cae Gurwen have embraced the idea suggested by Gwenno of singing the anthem whilst doing a 'virtual' parade with family and individual banners. The anthem is available for choirs and individuals from here. Saint David's Day Anthem


Eleni, mae Llysgenad Dydd Gwyl Dewi Americymru i'r Byd, Gwenno Dafydd, wedi penderfynu i greu cyflwyniad 40 munud am rai o'r traddodiadau mae hi wedi eu creu a'u hybu ers 2005 sydd wedi cyfrannu tuag at, a galluogi twf aruthrol dathliadau Dydd Gwyl Dewi nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd.

Eleni mae amgylchiadau y Cyfnod Cofidus yn golygu y bydd rhaid cynnal unrhyw ddathliadau Dydd Gwyl Dewi yn rhithiol ag ar lein. Fodd bynnag mae canu Anthem Dydd Gwyl Dewi wastad wedi bod yn ffordd o ddathlu ein Nawdd Sant - ble bynnag yn y byd a gellid ei ganu gan gorau ag ysgolion rhithiol.Mae

Ysgol Gwaun Cae Gurwen wedi ymfalchio yn syniad Gwenno o ganu'r anthem tra'n cynnal gorymdaith 'rithiol' gyda baneri teuluol ac unigol. Mae yr anthem ar gael i gorau ac unigolion o fan hyn. Anthem Dydd Gwyl Dewi