AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2
 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi / St David's Celebration Day

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi / St David's Celebration Day

Sunday February 26 2017, 10:00 AM
@ The National Botanic Garden of Wales Middleton Hall, SA32...

...


geograph3990253byJaggery.jpgMore details here:-  https://www.facebook.com/events/1269657026434949/

"Ar Ddydd Sul, Chwefror 26ain, bydd yna ffair grefft a bwyd Cymreig arbennig yn amgylchyniad syfrdanol Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster. Bydd yna hefyd rhaglen o gerddoriaeth gan gorau lleol, yn ychwanegu at y diwrnod arbennig yma o ddathlu.

Felly, gyda mynediad am ddim a rhaglen ardderchog o gerddoriaeth a bwyd a chrefft Gymreig, yr Ardd fydd y lleoliad perffaith i ddathlu’n nawddsant."

•••

"On Sunday February 26th, there will be a special Welsh craft and food fair in the stunning surrounds of Lord Foster’s Great Glasshouse. There’s also a programme of choral music from local choirs to add to this special celebration day.

So, with free entry and a fabulous programme of Welsh music, craft and food, the Garden will be the perfect place to celebrate our patron saint."

Visit the Botanic Gardens website here:- Botanic Gardens Wales