AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2
 

World renowned American economist to speak in Cardiff on a Public Bank of Wales

World renowned American economist to speak in Cardiff on a Public Bank of Wales

Wednesday February 24 2016, 7:00 PM
@ Cardiff Business School, Bute Building, Cardiff


We are very proud to announce that Cardiff Business School, in association with Arian Cymru, will be holding an event at Cardiff University's Bute Building on Wednesday February 24th titled 'The Ellen Brown lecture - A Public Bank of Wales and the World Economic Situation'

It gives us great pleasure to welcome world renowned economist Ellen Brown to Wales and to Cardiff University. Using her vast wealth of kowledge and expertise in this field, Ellen will give a presentation on the opportunities Wales has for establishing its own Public Bank - something that is being increasingly discussed in economic circles worldwide. Ellen will also talk about the precarious world economic situation in general, including the latest situation in the EU, the looming TTIP (Transatlantic Trade and Investement Partnership) and bank bail ins (where money held in individual bank accounts is swallowed by the bank). There will be opportunities for a question and answer session at the end of Ellen's presentation.

Tickets are free but need to be reserved in advance. Please order early as we envisage tickets will go quickly. To order your tickets and see more details on Ellen Brown and the event please visit this link:

https://www.eventbrite.co.uk/ e/ellen-brown-lecture-at- cardiff-university-a-public- bank-of-wales-and-the-world- economic-situation-tickets- 21319233401?aff=es2

As part of her European visit Ellen will also be speaking in Iceland on February 13th, at the Royal Society of Arts in London on February 17th and also as at a new Public banking day conference in Manchester on Saturday February 20th. This event at Manchester has been co arranged and established by Arian Cymru associate Bob Gronow.

Tickets for the Manchester event can be bought here: https://www.eventbrite.co.uk/ e/public-banking-banking-in- the-public-interest-tickets- 20773078838 Tickets cost £12 for general admission, £9 for students or the unwaged.

We very much hope that these two upcoming events will be of interest and that you can attend and/or perhaps pass on these details to people that might be interested in attending. For further details or to arrange a meeting or interview with Ellen whilst she's in Cardiff, please get in touch.

Arian Cymru


ECONOMEGYDD BYD ENWOG, ELLEN BROWN I SIARAD YNG NGHAERDYDD AR FANC CYHOEDDUS I GYMRU

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Ysgol Fusnes Caerdydd, mewn cydweithrediad a Arian Cymru, yn cynnal digwyddiad yn adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd ar ddydd Mercher 24 o Chwefror o'r enw 'The Ellen Brown Lecture – A Public Bank of Wales and the World Economic Situation'

Mae'n bleser mawr gennym i groesawu'r economegydd byd enwog o'r UDA, Ellen Brown i Gymru ac i Brifysgol Caerdydd. Gan ddefnyddio ei chyfoeth helaeth ac arbenigedd yn y maes hwn, bydd Ellen yn rhoi cyflwyniad ar y cyfleoedd sydd gan Gymru i sefydlu Banc Cyhoeddus Cenedlaethol - rhywbeth sy'n cael ei drafod yn gynyddol mewn cylchoedd economaidd ledled y byd. Bydd Ellen hefyd yn sôn am sefyllfa economaidd fregus y byd yn gyffredinol, gan gynnwys y sefyllfa ddiweddaraf yn yr UE, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) a 'bail ins' gan fanciau (ble mae arian mewn cyfrifon personol yn cael ei lyncu gan y banc). Bydd cyfle ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb ar ddiwedd y cyflwyniad.

Mae'r tocynnau am ddim ond mae angen eu archebu o flaen llaw. Archebwch yn gynnar os yn bosib - rydym yn rhagweld y bydd tocynnau yn mynd yn gyflym. I archebu eich tocynnau ag i weld mwy o fanylion am y digwyddiad gyda Ellen Brown ewch i'r ddolen hon:

https://www.eventbrite.co.uk/ e/ellen-brown-lecture-at- cardiff-university-a-public- bank-of-wales-and-the-world- economic-situation-tickets- 21319233401?aff=es2

Fel rhan o'i hymweliad Ewropeaidd bydd Ellen hefyd yn siarad yng Ngwlad yr Iâ ar Chwefror 13fed, gyda'r Royal Arts Society yn Llundain ar Chwefror 17eg a hefyd mewn cynhadledd ar fancio cyhoeddus ym Manceinion ar ddydd Sadwrn Chwefror yr 20fed. Mae'r digwyddiad ym Manceinion hefyd wedi ei gyd drefnu gan aelod o Arian Cymru, Bob Gronow.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad Manceinion ar gael yma:

https://www.eventbrite.co.uk/ e/public-banking-banking-in- the-public-interest-tickets- 20773078838 Mae'r tocynnau'n costio £ 12 am fynediad cyffredinol, £ 9 i fyfyrwyr neu'r digyflog.

Gobeithiwn yn fawr y bydd y ddau digwyddiadau yma o ddiddordeb ac y gallwch fynychu a / neu efallai drosglwyddo'r manylion i bobl a allai fod â diddordeb mewn mynychu. Am fanylion pellach neu i drefnu cyfarfod neu gyfweliad gyda Ellen tra ei bod yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni.


Arian Cymru


Ceri Shaw
02/16/16 05:32:30PM @ceri-shaw:

About Ellen Brown

From the Wikipedia:- Ellen Brown "Ellen Hodgson Brown is an American author, political candidate, attorney, public speaker, and advocate of alternative medicine and financial reform, most prominently public banking. Brown is the founder and president of the Public Banking Institute, a nonpartisan think tank devoted to the creation of publicly run banks. She is also the president of Third Millennium Press, and is the author of twelve books, including Web of Debt and The Public Bank Solution, as well as over 200 published articles. She has appeared on cable and network television, radio, and internet podcasts, including a discussion on the Fox Business Network concerning student loan debt with the Cato Institute's Neil McCluskey, a feature story on derivatives and debt on the Russian network RT, and the Thom Hartmann Show's "Conversations with Great Minds." Ellen Brown ran for California Treasurer in the California June 2014 Statewide Primary election."