AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2

Why not come along to Cardiff University's Welsh Summer Course!? | Beth am ddod i Gwrs Haf Prifysgol Caerdydd?

user image 2018-02-23
By: AmeriCymru
Posted in: Cymraeg
gwrs_haf_prifysgol_caerdydd.png

Why not learn Welsh by attending the Cardiff University Welsh Summer Course which has been running for over 40 years!


Courses  There are courses available for pure beginners right up to advanced levels, and you are able to attend the course for two, four, six or eight weeks. Also this year, for the first time, we're offering a 20% off Earlybird Discoun t, a 10% off Earlybird Discount and a Scholarship .

...
Please find all the information regarding the Summer Course here.

...
Unsure of your level?  There are descriptions of all levels in the link above. If you’re still unsure of your level , you’re very welcome to give us a call on +44 (0)29 2087 4710 and we will put you in touch with a tutor .

...
Immerse yourself in the Welsh language  When people attend our Summer Course we want to ensure that they benefit from gaining every opportunity to immerse themselves in the Welsh language . This year, to ensure this, we are offering the following:
-A brand new order of the week so that you're able to learn, practise and enjoy.
-A programme packed full of activities
...

...

Accommodation   University accommodation is available if you would like to stay whilst attending the course. Please find more information here. ..

....

learnwelsh.cymru/cardiff-university dysgucymraeg.cymru/prifysgol-caerdydd +44 (0)29 2087 4710
info@learnwelsh.co.uk


Cyrsiau  Mae cyrsiau ar gael ar gyfer dechreuwyr pur hyd at gyrsiau ar y lefel Uwch . Mae modd i chi fynychu'r cwrs am 2 wythnos, 4 wythnos, 6 wythnos neu 8 wythnos. Hefyd, eleni, am y tro cyntaf, dyn ni'n cynnig Gostyngiad Cyw Cynnar 20%, Cyw Cynnar 10% ac ysgoloriaeth.

...
Gweler yr holl wybodaeth am y Cwrs Haf yma.

...

Ansicr o'ch lefel?   Mae modd i chi weld disgrifiadau o'r cyrsiau yn y ddolen uchod. Os dych chi'n ansicr o'ch lefel o hyd, mae croeso mawr i chi gysylltu â ni ar 029 2087 4710 a bydd modd i ni drefnu eich bod chi'n cael sgwrs â thiwtor.

...

Ymdrochi eich hunan yn yr iaith Gymraeg   Pan fod pobl yn mynychu ein Cwrs Haf, dyn ni eisiau sicrhau eu bod nhw'n elwa o gymryd pob cyfle i ymarfer eu Cymraeg ac ymdrochi eu hunain yn yr iaith Gymraeg . Eleni, i sichrau hyn, dyn ni'n cynnig y canlynol:
-Trefn yr wythnos newydd sbon fel bod modd i chi ddysgu, ymarfer a mwynhau.
-Rhaglen yn llawn gweithgareddau i chi gael hwyl ac ymarfer eich Cymraeg
,,,

Llety   Mae llety ar gael yn y Brifysgol os hoffech chi aros yng Nghaerdydd pan dych chi'n mynychu'r cwrs. Gweler mwy o wybodaeth yma.
,,,

learnwelsh.cymru/cardiff-university dysgucymraeg.cymru/prifysgol-caerdydd +44 (0)29 2087 4710
info@learnwelsh.co.uk