AmeriCymru


 

Stats

Blogs: 393
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 4
FAQs: 4
Invitations: 1
Item Bundles: 1
Groups: 2
videos: 2

Nadolig Llawen - A Welsh Christmas Phrase Primer Courtesy of John Good

user image 2012-12-06
By: AmeriCymru
Posted in: Cymraeg

Nadolig Llawen


ACXmas2016.jpg
Many thanks to John Good for the following list of Welsh Christmas words and phrases. John wishes it to be known that the list reproduced below is something that he found on the internet thousands of years ago and since he can no longer remember where, he is unable to attribute it. Check out John's recording of the pronunciations in the sound file embedded below. While you're here check out John's other excellent musical and lyrical contributions to the site. You will find his AmeriCymru profile page here: John Good on AmeriCymru

...


Nadolig  - Christmas n.m.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - Merry Christmas and a Happy New Year

Nadolig llawen - Merry Christmas

Noswyl Nadolig - Christmas Eve

adeg y Nadolig - Christmas time , Yule-tide , at Christmas

bwrw'r Nadolig - to spend Christmas

carden Nadolig - Christmas card

carol Nadolig - Christmas carol

dydd Nadolig - Christmas -day

goleuadau Nadolig - Christmas illuminations

mae'r Nadolig ar ein gwarthaf - Christmas is just around the corner

mae'r anrhegion i gyd dan y goeden Nadolig - all the presents are under the Christmas tree

nos Nadolig - Christmas Eve

o gwmpas y Nadolig - about Christmas time

rhodd Nadolig - Christmas present

Siôn Corn - Santa Claus

corn simne - chimney

Blwyddyn o eira, blwyddyn o lawndra - A year of snow, a year of plenty

Chwedl a gynydda fel caseg eira - A tale increases like a rolling snowball

Mor wyn â'r eira - As white as snow

aderyn yr eira - starling n.

blodyn eira - snowdrop (Galanthus nivalis)

bwrw eira - to snow

cwymp eira - avalanche

disgwylir eira trwm yn y gogledd heno - heavy snow is expected in the north tonight

mae eira ar y ffordd - medden nhw - there's snow on the way - so they say

mae'n bwrw eira - it's snowing

pêl eira - snowball

anrheg - present n.f. (anrhegion) , gift n.f. (anrhegion) , gratuity n.f. (anrhegion)

anrhegu - to present v. anrheg- , to give v. anrheg- , to bestow v. anrheg-

dyma anrheg ddelfrydol i'r plant - here's an ideal present for the children

mae'r anrhegion i gyd dan y goeden Nadolig - all the presents are under the Christmas tree

Iesu - Jesus n.m.f.

eglwys - church n.f.

service - oedfa n.f. (oedfaon)

carol plygain - matin song

plygain - cock-crow n.m. (plygeiniau) , matins n.m. (plygeiniau) , dawn n.m. (plygeiniau)

carol Nadolig - Christmas carol

Yule-tide - adeg y Nadolig

gwyl - holiday n.m.f. (gwyliau) , festival n.m.f. (gwyliau) , feast n.m.f. (gwyliau)

gwyliau - holidays n. , vacation n.


Tawel Nos


Tawel nos dros y byd,
Sanctaidd nos gylch y crud;
Gwylion dirion yr oedd addfwyn ddau,
Faban Duw gydar llygaid bach cau,
Iesu Twysog ein hedd.

Sanctaidd nos gydai ser;
Mante
ll fwyn,cariad per

Mintair bugail yn dod i fwynhau
Baban Duw gydar llygaid bach cau,
Iesu Twysog ein hedd.

Tawel nos, Duw ei Hun
Ar y llawr gyda dyn;
Cerddir engyl, ar Nen trugarhau;
Baban Duw gydar llygaid bach cau,
Iesu,Twysog ein hedd.


Mae Llaw y Gaeaf (Jenkin Morgan Edwards, 1933)


Mae llaw y gaeaf oer
Yn cloi pob nant a llyn,
A bysedd bach y coed
I gyd mewn menyg gwyn;
Ar adar wrth y drws
Yn printior eiran dlws.

Nid oes mewn llwyn na gardd
Un nodyn bach o gan,
A saif y coed yn syth
Mewn gwisg o berlau glan;
Daw dawns yr haul cyn hir
Iw troi yn arian clir.

Caraf y gaeaf byth,
Er oernii awel fain,
Am ddod a gynau gwyn
Ir coed ar llwyni drain;
Ar adar wrth y drws
Yn printior eiran dlws.


menig: gloves
oerni: [m.](n.) cold, coldness, chillness

Iain Sewell
12/06/12 02:11:04AM @iain-sewell:

Excellent list...
diolch