Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1705
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 751
Files: 50
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 924
videos: 8
Facebook

Category: Music


Creative Supervisors clockwise from top left_ SZW Lily Beau Minas and Monique B.jpg
Creative Supervisors (clockwise from top left): SZWÉ, Lily Beau, Minas and Monique B

Applications are now open for new music industry project, Honey Sessions , which launches this summer to educate, mentor and inspire young songwriters, artists and producers aged 16-26 who create Hip Hop, Rap, Grime, R’n’B and Pop Music in Wales. Applications close on 31st July.

The ‘Honey Sessions’ will take place throughout August 2021, and will provide a unique opportunity for five young artists and five producers to work together to make brand new music, further their knowledge of the industry and enhance their creative portfolios by learning from a range of high profile industry professionals.

In collaboration with Forté Project, the team recognised a lack of applications from artists from Black and minority backgrounds in their previous programs and wanted to create a brand new project with emphasis on artists and producers creating MOBO - Music of Black Origin.

The ‘Honey Sessions’ has been developed in consultation with a range of industry professionals working specifically in MOBO genres in London and other cities outside of Wales. Sizwe Chitiyo, a musician and project consultant, has long felt the need for support in MOBO music in Wales:

“Young people creating music in MOBO genres have previously lacked support in many areas of the industry, ‘Honey Sessions’ has been designed to provide a platform for creativity and knowledge to those emerging musicians, as well as creating a new network of high profile industry expertise.

‘We want the Honey Sessions to provide a community with the space and the support to help them flourish!”

Not only this but unlike similar programs that exist, every single eligible applicant will receive feedback on their application and access to exclusive online workshops from industry experts in A&R, songwriting and social media expertise to help contribute to their success in the future.

Applications can be made here: APPLICATIONS

This project is a collaboration between Welsh music talent development programme, Forté Project and a new music industry initiative, Beacons, which supports young people in Wales to enter the music industry. It is made possible through funding from PRS Foundation for Music, Ty Cerdd and Youth Music.

Applications close Friday 31st July.

Posted in: Music | 0 comments

984086.jpg


‘Balafô Douma’
 yw’r sengl gyntaf oddi ar  ‘Aros I Fi Yna ’ EP cyntaf  N’famady Kouyaté . Yn wreiddiol o Guinea Conakry, mae cerddoriaeth N’famady wedi ei wreiddio yn nhraddodiadau Mandingue ei famwlad yng Ngorllewin Affrica, gyda dehongliadau newydd o fywyd ac egni yn deillio o ddylanwadau indi, pop a jazz ei gartref newydd yng Nghymru.


Cyfieithiad Cymraeg y teitl yw ‘mae’n wych cael chwarae’r balafon’, ac mae’n cynrychioli taith gerddorol N’famady, o bŵer a chryfder ei etifeddiaeth deuluol (cafodd ei ddysgu sut i chwarae’r balofon, sef xylophone traddodiadol Affricanaidd, yn blentyn) i fod yn swyno cynulleidfaoedd yn y DU ac Iwerddon ar daith gyda Gruff Rhys. Cafodd y gan ei recordio yn Rockfield, y stiwdios enwog, gyda llais wedi ei recordio yn Guinea.

Mae’r EP sydd i ddod yn cynnwys cyfraniadau gan artistiaid megis  Gruff Rhys (Super Furry Animals ),  Lisa Jên Brown (9Bach) , a  Kliph Scurlock (ex-The Flaming Lips) . “Aros I Fi Yna” is a kaleidoscope of vibrant sounds and colours, a mesmerizing and joyous introduction to a truly international artist. Mae 'Aros I Fi Yna' yn gymysgedd llachar o synau a lliwiau, ac yn gyflwyniad swynol a bywiog at artist gwbl ryngwladol.

Rhestr Traciau 
Aros I Fi Yna
Gadael y Dref
Balafô Douma
Bannilay


‘Balafô Douma’  is the first single from  N’famady Kouyaté’s  debut EP,  'Aros I Fi Yna' . Originally from Guinea Conakry, N’famady‘s music is rooted in the Mandingue tradition of his West African homeland with new interpretations, life, and energy provided by the indie, pop, and jazz influences of his new home in Wales.

The title translates as ‘it’s great to be playing balafon’ and represents N’famady’s musical journey, from the power and strength of his family heritage (having been taught the traditional wooden African xylophone – the balafon – as an infant) to wowing audiences in the UK and Ireland on tour with Gruff Rhys. The song was recorded at the legendary Rockfield studios with vocals recorded in Guinea.

The forthcoming EP features guest appearances from  Gruff Rhys (Super Fury Animals) Lisa Jên Brown (9Bach) , and  Kliph Scurlock (ex-The Flaming Lips).

'Aros I Fi Yna' is a kaleidoscope of vibrant sounds and colours, a mesmerizing and joyous introduction to a truly international artist.

Track Listing
Aros I Fi Yna
Gadael y Dref
Balafô Douma
Bannilay

Social Links:
https://m.facebook.com/successorsofthemandinguemusic/
https://twitter.com/nfamady_kouyate
Posted in: Music | 0 comments

Lleuwen.jpgLLEUWEN releases 'RHOSOD' on Label Eg


“My roses are fragile, and come with thorns. . . ”


Here is a line from 'RHOSOD' (Roses) written, composed, recorded and performed by Lleuwen Steffan in her home in Brittany. Lockdown has been a time of home recordings. She usually composes her songs with guitar, and used most of her lockdown time to learn something she always wanted – the piano. All her gigs were cancelled mid-tour in 2020 so she had the time.

Nothing beats real connection, so when she was given the opportunity to work with producer Erin Costelo, Lleuwen seized the opportunity. What started as a few polite zoom meetings snowballed into long discussions about production, mixing, mastering and talks about the lack of female music producers, or more so, the lack of recognition.

This song is just the beginning of their partnership.

Written on piano and using her zipper lighter as percussion, Lleuwen finds joy in the lo-fi. “This is a song you planted in my garden. From my garden to your radio, to your ear and back into essence”, says the song that ends with poet Sion Llewelyn’s translation of the Serenity Prayer. RHOSOD is the first of two songs composed by Lleuwen in partnership with the National Eisteddfod of Wales and National Arts Centre Canada, with Erin as producer.

If you wish to take part in their next song, we are searching for singers to join Lleuwen, so if you enjoy singing and want to take part, please follow the link below:


..


..


or for any further information contact us on  osywcariad@gmail.com  before 21st July.

Rhosod is the first ever release on Label Eg and will be out on all streaming platforms from July 21st, 2021. It is available to pre-order.
 
'RHOSOD': Cân newydd Lleuwen i’w rhyddhau ar Label Eg
“Mae rhosod yn fregus, maen nhw’n dod efo drain . . .”


Dyma linell o RHOSOD, cân wedi ei chyfansoddi, ei recordio a'i pherfformio o gartref Lleuwen yn Llydaw ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru. "Mae'n un o gasgliad o ganeuon sydd wedi bod yn cysgu yn fy macbook ers dechrau’r cyfnod clo" meddai.

Pan ddaeth y cynnig iddi gyd-weithio gyda'r cynhyrchydd Erin Costelo o Ganada, bachodd ar y cyfle i ofyn i Erin gynhyrchu'r gân hon. Fodd bynnag, yn ôl Erin ‘roedd Lleuwen wedi cynhyrchu'r gân yn barod. Penderfynodd y ddwy gadw at y cynhyrchiad gwreiddiol felly gan gadw’r zipper lighter fel offeryn taro, ynghyd â theganau a’r synth o'r 80au.

Dechrau'r cywaith hwn rhwng y ddau artist yw’r gân hon, ac Erin Costelo sydd wedi cymysgu'r trac yn ei stiwdio yn Nova Scotia. Bu'r ddwy yn cyd-weithio dros fisoedd o sesiynau zoom yn rhannu, cynhyrchu a thrafod pa mor rhyfedd yw'r ffaith bod cyn lleied o gerddorion benywaidd yn cael eu cydnabod fel cynhyrchwyr.

Mae Erin yn credu'n gryf ei bod hi’n bwysig i ferched gael cydnabyddiaeth am eu gwaith fel cynhyrchwyr, yn union fel sy'n digwydd gyda chynhyrchwyr gwrywaidd. Dywedodd Erin “braf yw cydweithio ar brosiect o statws rhyngwladol sy’n rhoi’r sylw haeddiannol i ni am ein gwaith”.

RHOSOD yw'r gyntaf o ddwy gân wedi eu cyfansoddi gan Lleuwen mewn cydweithrediad â'r Eisteddfod Genedlaethol a National Arts Centre Canada, gydag Erin Costelo wrth y llyw yn cynhyrchu. Dyma'r gân gyntaf erioed i Lleuwen greu ar y piano.

Os hoffech chi ganu ar yr ail gân, ‘rydym yn chwilio am leisiau o bob math i ymuno gyda Lleuwen. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: neu cysylltwch drwy e-bost cyn Gorffennaf 21, am fwy o wybodaeth:  osywcariad@gmail.com

RHOSOD yw'r gân gyntaf i'w rhyddhau ar Label Eg sef label cerddoriaeth newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae hi’n bosib i chi rhag-archebu Rhosod o unrhyw blatfform ffrydio o'r 21ain o Orffenaf.Rhosod.jpg


Posted in: Music | 0 comments

logo.jpg'Wave Upon Wave', the latest single by North Wales singer / songwriter Eve Goodman is an exploration of the healing power of the sea. Its lilting, rolling melody is one part ‘Bryter Layter’ Nick Drake, early 70s golden period Sandy Denny and the other Eve’s captivating and unflinching musical honesty. 'Wave Upon Wave'’s emotive heart balances the songs questioning yearning with the need for comfort …… the comfort of being carried along the waves towards an awaiting shore.

Eve explains the origin of the song:

"I wrote the vocal parts in one sitting, and never changed them. In fact, the entire vocal recording is the original demo that I created when trying out ideas late one night. I started off with the simple lilting melody of 'wave upon wave upon wave', and loved the way the structure of this sentence means it could go on infinitely. This idea of infinity sparked the next line, 'day upon day upon day'. The sea is vast, infinite, timeless.The song grew from there really, like a wave rolling towards the shore, building strength and power and beauty.”

The single was recorded and mixed by Luke Evans at Somewhere Studio and mastered by Katie Tavini.
 
About the Song:  "I wrote the vocal parts in one sitting, and never changed them. In fact, the entire vocal recording is the original demo that I created when trying out ideas late one night. I started off with the simple lilting melody of 'wave upon wave upon wave', and loved the way the structure of this sentence means it could go on infinitely. This idea of infinity sparked the next line, 'day upon day upon day'. The sea is vast, infinite, timeless. The song grew from there really, like a wave rolling towards the shore, building strength and power and beauty.I particularly love the autoharp.

The sounds of the strings as they are played sound like the gentle pull and creaks of the mast, and it feels like you're on a boat. Luke did a beautiful job of building a soundscape for the vocals to float on."

"Eve Goodman transmutes the personal into the universal and reveals a deep connection to what it is to be human in these troubled, inspiring times.”Caspar Walsh-  Poet and Author 

"Eve Goodman possesses a rare magic"-  From The Margins 


Lyrics 


Wave upon wave upon wave upon wave
Day upon day upon day upon day
Sea shore

I came here to see more
I came here feel more
I came here to be more
Sea shore

Make my way up from the rocks
Make my way with little steps
Wring my clothes out on the sand
Breathing, breathing, here’s dry land 
Sometimes I get lost at sea
Lighthouse, lighthouse, shine for me
Hold me in your trembling arms 
Hold me til my seas are calm
Website

https://www.evegoodman.co.uk   

YouTube          
https://www.youtube.com/user/EvieGoodman
Spotify
https://open.spotify.com/artist/3MmSlFllNBDow04hSN5plt?si=fx5drl8ATqekPF44oJwjcg

Instagram
https://www.instagram.com/evegoodmanmusic
Facebook
https://www.facebook.com/evegoodmanmusic
Twitter
https://twitter.com/EveGoodman     
Soundcloud
https://soundcloud.com/eve-goodman
Bandcamp
https://evegoodman.bandcamp.com/

Posted in: Music | 0 comments


unnamed.jpgLed by Welsh-native producer and vocalist Ryan A. James, Man Without Country incorporates modern electronic precision with a love of timeless melodies, and an emphasis on lyrics that cannot be compared to many of his peers.

MWC first emerged in 2007, originally as a duo alongside Tomas Greenhalf. The pair produced two acclaimed studio albums - the confrontational Foe (2012) and the maximalist Maximum Entropy (2015) under Cooperative Music(Universal / PIAS). After parting ways the project resurfaced in late 2017, essentially as a solo act.

In 2018, and following a successful crowd-funder with PledgeMusic, James caught the attention of Camden-based indie Killing Moon Records, who released the ambitious Infinity Mirror in October of that year.

“The fact that Infinity Mirror is primarily the work of just one musician is incredible. There is so much craft and melody on show here you will struggle to hear a better electronic album this year - this is absolutely outstanding.”-  ElectricityClub.co.uk

James’ abilities have also seen him collaborate with some prominent names. His vocal-feature on ‘Sordid Affair’ by multi-platinum-selling Norwegian electro-veterans Röyksopp was the first single taken from their 2014 studio album The Inevitable End. In 2019, the duo revealed ‘In the End’ as part of their Lost Tapes series. Originally recorded in 2014, the song features a vocal duet between James and Susanne Sundfør.

Over the course of his career James has also accumulated quite the remix CV, which lists official remixes and co-remixes for the likes of ionnalee (iamamiwhoami), Interpol, Chad Valley, Empathy Test, Carlosh Garzat, School of Seven Bells, Band of Skulls, Röyksopp, M83, Moby and many others.

Now a father halfway through his thirties, James returns with the Nostalgia-tinged Bloods, Side A- his new EP inspired by human relationships. Drawing influence from Com Truise and The Japanese House, lead single ‘Gardener in a War’ blends warped synthesizers and elastic bass-lines with fragile vocals and self-deprecating lyrics (“I was the Petri-dish for you. You’ll be a better man than me”).

The EP’s second track ‘Savannah’ presents a conflicting juxtaposition of bouncing arpeggios, beneath Yazoo-style vocals that recount episodes of sleep regression and feelings of claustrophobia. Whereas closing track ‘Ultra-Nightmare’ is dark and moody, evoking a sense of sadness and unease.

Bloods, Side A is due July 16th on all digital streaming platforms.

Tracklist:

1.Pilot
2.Savannah
3.Gardener in a War
4.Our Silences
5.Ultra-Nightmare
Additional:
6.Gardener in a War - Edit
7.Ultra-Nightmare - Edit


unnamed 1.jpg

 

Posted in: Music | 0 comments

687845.jpg

Cardiff Psych Rock phenomena 'No Thee No Ess' are poised to release their first brand new single from anticipated new 'Dimmer Switch' album out via Surk Recordings this September. 'Chorus' is the first to be lifted from the new LP and will be released on Friday 16th July.


No Thee No Ess is a collaboration between Paul Battenbough (The Cosmic Array, King of Despair) and Andy Fung (Derrero, Cymbient). The two musical and visual artists first met whilst working in the kitchen of a Cardiff arts centre and bonded through a shared love of The Beach Boys, Neil Young, and West Coast psychedelia.

The partnership creates spontaneously, conceiving songs and ideas in the studio and then recording straight away to preserve their freshness and immediacy. The eighth No Thee No Ess album, 'Dimmer switch' was recorded with musician/producer Frank Naughton at his legendary Cardiff studio, ‘Ty Drwg.’

Naughton contributes additional instrumentation, bringing new lysergic colours to songs like “kaleidoscopic” and "Chorus.” The result is among no thee no ess’ most adventurous works to date, rich with experimental energy while retaining their characteristic blissed out vision. Dimmer switch will be released by Surk Recordings on vinyl, CD, streaming, and digital download in August 2021.

Artist:  No Thee No Ess
Single Title:  'Chorus'
Single Release Date:  Friday 16th July 2021
Single Format:  Digital / CD
Album Title:  'Dimmer Switch'
Album Release Date:  Friday 17th September 2021
Album Format:  Digital / Vinyl LP
Label:  Surk Recordings
Genre:  Psych Folk Rock
Social Tags:  @thee_ess @Beastpruk
 

Posted in: Music | 0 comments

952931.jpgLed by Welsh-native producer and vocalist Ryan A. James, Man Without Country incorporates modern electronic precision with a love of timeless melodies, and an emphasis on lyrics that cannot be compared to many of his peers.

MWC first emerged in 2007, originally as a duo alongside Tomas Greenhalf. The pair produced two acclaimed studio albums - the confrontational Foe (2012) and the maximalist Maximum Entropy (2015) under Cooperative Music(Universal / PIAS). After parting ways the project resurfaced in late 2017, essentially as a solo act.

In 2018, and following a successful crowd-funder with PledgeMusic, James caught the attention of Camden-based indie Killing Moon Records, who released the ambitious Infinity Mirror in October of that year.

“The fact that Infinity Mirror is primarily the work of just one musician is incredible. There is so much craft and melody on show here you will struggle to hear a better electronic album this year - this is absolutely outstanding.”-  THEELECTRICITYCLUB.CO.UK 

James’ abilities have also seen him collaborate with some prominent names. His vocal-feature on ‘Sordid Affair’ by multi-platinum-selling Norwegian electro-veterans Röyksopp was the first single taken from their 2014 studio album The Inevitable End. In 2019, the duo revealed ‘In the End’ as part of their Lost Tapes series. Originally recorded in 2014, the song features a vocal duet between James and Susanne Sundfør.

Over the course of his career James has also accumulated quite the remix CV, which lists official remixes and co-remixes for the likes of ionnalee (iamamiwhoami), Interpol, Chad Valley, Empathy Test, Carlosh Garzat, School of Seven Bells, Band of Skulls, Röyksopp, M83, Moby and many others.

Now a father halfway through his thirties, James returns with the Nostalgia-tinged Bloods, Side A- his new EP inspired by human relationships. Drawing influence from Com Truise and The Japanese House, lead single ‘Gardener in a War’ blends warped synthesizers and elastic bass-lines with fragile vocals and self-deprecating lyrics (“I was the Petri-dish for you. You’ll be a better man than me”).

The EP’s second track ‘Savannah’ presents a conflicting juxtaposition of bouncing arpeggios, beneath Yazoo-style vocals that recount episodes of sleep regression and feelings of claustrophobia. Whereas closing track ‘Ultra-Nightmare’ is dark and moody, evoking a sense of sadness and unease.

Bloods, Side A is due July 16th on all digital streaming platforms.

Tracklist: "Bloods, Side A" EP

1.Pilot
2.Savannah
3.Gardener in a War
4.Our Silences
5.Ultra-Nightmare
Additional:
6.Gardener in a War - Edit
7.Ultra-Nightmare - Edit


“Remember the Bad Things is an 80s-inspired, electronic alt-pop track with sweltering synths that feel like one big rush.”
- Baeble Music

“Man Without Country sounds like he’s discovered solace in solitude after searching for a place to belong to for a long time.”
- Metro

“Dark, intense, hypnotic.”
- The 405

“Oh God bless... That's just stunning isn't it? It sounds like the soundtrack to a computer game I'd want to get irretrievably lost in.”
- Adam Walton, BBC Radio Wales

“Swelling synthscapes and towering choruses.”
- The Times

“Ryan James, the man behind the music, is more than qualified to deliver this synth-heavy, electronic gem alongside a stunning new lyric video.”
- Vents Magazine

“State of the art synth-pop.”
- Classic Pop Magazine

“Combining a mastery of synth, guitar and drums...”
THEELECTRICITYCLUB.CO.UK


Website:   https://manwithout.country
Facebook: https://facebook.com/manwithoutcountry
Twitter:   https://twitter.com/mwc_music
Instagram:  https://instagram.com/manwithoutcountry
YouTube:   https://youtube.com/c/manwithoutcountry
Spotify:  https://open.spotify.com/artist/00b3RKsk2pv5VWSnYAKW8u
Bandcamp:  https://bc.manwithout.country
Patreon:  https://patreon.com/manwithoutcountry

Posted in: Music | 0 comments

unnamed.jpg
viA fAntAsticA
 shares new single   'Stomp Stomp'  a playful pulsing electro pop track, with snaking synth motifs and proto techno rhythms, its lifted from the album  '2 any 1'  released earlier this year. viA fAntAsticA is J.T. and Gaia de Voxx on a DIY synth pop journey. J.T. is Justin Toland, erstwhile purveyor of loops and found sound on Recordiau Peski and self-released cassettes under the name  Location Baked.  Gaia de Voxx is his droid vocalist.


 2 any 1 is the debut album by viA fAntAsticA. It’s about songs, tunes, accessibility, reaching out.  Influences  range from mass market and under-the-radar 80s synth pop ( Yazoo, Human League, Fad Gadget ) to contemporary Puerto Rican electronic indie ( Los Wálters, Buscabulla ).

2 any 1 began as an imaginary soundtrack to a 21st century kitchen sink drama set in the faded seaside resort of Porthcawl. That was the inspiration for the Italo disco stylings of  ‘Meet me at Sidoli’s',  the electronic surf rock of  ‘Never surf again’ , lover’s lament  ‘Not waving but crying’ , and the incidental noir of  ‘Fog and mirrors’ . When Covid scuppered those plans, the album began to take a different shape: less conceptual, more personal, more free-ranging.

So there are songs and tunes about Cardiff communities and community action, including  ‘Row Town’ (Roath), ‘Rebuild the Poets’,  and  ‘Agents of Change’ , which nods to Toland’s found sound roots, with its field recording from a Save Guildford Crescent demo."A 'fantastical’ woozy and halcyon album that dreamily draws in a memory pool of soulful Chicago House, Trip-Hop, Italo House, Trance, d’n’b, electro, pop and most surprising, a sound that Toland/calls Puerto-Rican electronic-indie." Monolith Cocktail


 

"Its got Public Service Broadcasting vibes! Very Good!"   Huw Stephens, BBC 6 Music"chuntering machine-driven backing somewhere between early 80s minimal synth and mid-80s electro...expansive array of semi-ambient keyboards and proto-techno rhythms."  Buzz Magazine
Socials 


Bandcamp -  https://viafantastica.bandcamp.com/

Twitter: @via_fantastica  

Youtube   soundcloud.com/viafantastica  

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCc49ETvVD-xfEtutqljabxg/featured  

Facebook:  https://www.facebook.com/viafantastica


Posted in: Music | 0 comments

logo.jpg

Welsh Alt-Rock band 'BOI' are all set to release their brand new debut album entitled 'Coron O Chwinc' via new Welsh independent label 'Recordiau Crwn' on Friday 25th June 2021.


BOI have been playlisted several times on  BBC Radio Cymru  since releasing their first single back in April, and have had heavy radio support from  Adam Walton Rhys Mwyn ,  Lisa Gwilym Huw Stephens Sian Eleri on  BBC Radio Artrocker Radio ,  WFMU ,  KX FM Bombshell Radio  and  CISM FM Montreal.

‘BOI’ create a big, melodic, unapologetically drum and guitar driven sound, with lyrics and melodies that explore the big issues of our times and the human state. The 10 songs off “Coron O Chwinc” were recorded in various spaces around Wales, and were then mixed in the capable hands of Dafydd Ieuan ( Super Furry Animals ).'BOI' albym gynta newydd 'Coron O Chwinc' allan drwy Recordiau Crwn ar dydd Gwener 25ain o Fehefin 2021.Mae 'BOI' yn creu sain mawr, melodaidd, wedi ei yrru’n ddi-drugaredd gan ddryms a gitars, gyda geiriau ac alawon sy’n archwilio themau mawr ein hoes a’n cyflwr dynol.

Recordiwyd y 10 trac oddi ar “Coron O Chwinc” mewn amryw o leoliadau gwahanol o amgylch Cymru, ac yna ei cymysgu yn dwylo galluog Dafydd Ieuan (Super Furry Animals)
Bu Osian Gwynedd a Rhodri Siôn yn aelodau o Beganifs/Big Leaves am 15 mlynedd a mwy, gan recordio sawl albwm ac ‘EP’ o dan labeli amrywiol, gyda chaneuon poblogaidd yn cynnwys Seithenyn, Meillionen, Cwcwll a llawer mwy. Bu’r grwp yn llwydiannus ar lefel lleol, drwy Gymru gyfan a phrofi peth llwyddiant yn teithio o gwmpas y DU a thu hwnt gyda bandiau megis Catatonia a Super Furry Animals.Music Blog Wales  recently described latest single ‘Tragwyddoldeb’ as "a blissful ballad that is filled with emotion and shows the diversity in the musicianship of the band, and really emphasises the close writing partnership between Sion & Gwynedd. Piano is effectively used as the main instrument and creates a beautiful 60′s pop melody and the song that would not be out of place on a Mccartney/Lennon writing session." -  Music Blog Wales


"So good....that sleazy, glitter band groove is somthin' else and is very moreish"
Adam Walton - BBC Radio Wales
 
".....uncompromising and bold guitar and drums with no frills or excess padding."
 - God Is In The TV

"....heavy octane guitar-driven wall of sound, that is served with a uber-confident delivery."
 - Music Blog Wales

No mess, no fuss, 'BOI' start as it mean to go on, like a hand grenade with no timer: pull the pin, instant explosion!"
 - Joyzine

Band Members/Aelodau'r Band
Keyboards/Allweddellau - Osian Gwynedd
Lead Vocals/Canwr - Rhodri Siôn
Guitar/Gitâr - Ifan Emlyn
Bass/Gitâr Fas - Heledd Mair Watkins
Drums/Drymiau - Dafydd Owen  

Osian Gwynedd and Rhodri Siôn were members of Beganifs/Big Leaves for 15 years and more, and recorded several albums and EPs under various labels, with their hits including Seithenyn, Meillionen, Cwcwll and many more. The group gained huge success in Wales during the 1990 and 2000s and performed throughout the UK and further afield with bands such as Catatonia and Super Furry Animals. Their English-language single Racing Birds was Single of the Week on Mark and Lard’s Radio 1 show.
 BOI Online:
https://twitter.com/BOIblahblah
https://www.facebook.com/BOImuzik
https://boitiwns.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/blahdblahboi/

Posted in: Music | 0 comments


John MOuse will release new single “When Wales Play Away” on Friday 4th June. This is John’s unofficial release for the Wales Football team at the delayed Euro2020 tournament.


Returning to the theme of Football, When Wales Play Away is inspired by the Wales travelling fans, known as The Red Wall/Y Wal Goch, which he experienced for the first time while playing to a sold out show in Budapest during the qualifying campaign for this tournament.

The tracks nostalgic guitar driven sound is a return to previous John MOuse albums and football themed songs, such as “I Was a Goalkeeper” and the connection with Wales “Whole in my Heart (An Area the Size of Wales)” and a departure from the last longplayer, “The Goat”, an Electronic Krautrock affair, which John has promised to return to for next years follow up album.

“I hope that this song really connects with the Welsh fans, and we get to sing it together soon at a live show, or in the terraces.” - John MOuse

The track is available on streaming platforms and available to buy on the John MOuse Bandcamp page.

https://johnmouse.bandcamp.com/

Screenshot from 20210607 113716.png

Posted in: Music | 0 comments
 / 15