Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1732
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 751
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 976
videos: 8
Facebook

N'Famady Kouyaté New 'Aros I Fi Yna' EP Out Via Libertino

user image 2021-07-20
By: Ceri Shaw
Posted in: Music
984086.jpg

‘Balafô Douma’
 yw’r sengl gyntaf oddi ar  ‘Aros I Fi Yna ’ EP cyntaf  N’famady Kouyaté . Yn wreiddiol o Guinea Conakry, mae cerddoriaeth N’famady wedi ei wreiddio yn nhraddodiadau Mandingue ei famwlad yng Ngorllewin Affrica, gyda dehongliadau newydd o fywyd ac egni yn deillio o ddylanwadau indi, pop a jazz ei gartref newydd yng Nghymru.


Cyfieithiad Cymraeg y teitl yw ‘mae’n wych cael chwarae’r balafon’, ac mae’n cynrychioli taith gerddorol N’famady, o bŵer a chryfder ei etifeddiaeth deuluol (cafodd ei ddysgu sut i chwarae’r balofon, sef xylophone traddodiadol Affricanaidd, yn blentyn) i fod yn swyno cynulleidfaoedd yn y DU ac Iwerddon ar daith gyda Gruff Rhys. Cafodd y gan ei recordio yn Rockfield, y stiwdios enwog, gyda llais wedi ei recordio yn Guinea.

Mae’r EP sydd i ddod yn cynnwys cyfraniadau gan artistiaid megis  Gruff Rhys (Super Furry Animals ),  Lisa Jên Brown (9Bach) , a  Kliph Scurlock (ex-The Flaming Lips) . “Aros I Fi Yna” is a kaleidoscope of vibrant sounds and colours, a mesmerizing and joyous introduction to a truly international artist. Mae 'Aros I Fi Yna' yn gymysgedd llachar o synau a lliwiau, ac yn gyflwyniad swynol a bywiog at artist gwbl ryngwladol.

Rhestr Traciau 
Aros I Fi Yna
Gadael y Dref
Balafô Douma
Bannilay‘Balafô Douma’  is the first single from  N’famady Kouyaté’s  debut EP,  'Aros I Fi Yna' . Originally from Guinea Conakry, N’famady‘s music is rooted in the Mandingue tradition of his West African homeland with new interpretations, life, and energy provided by the indie, pop, and jazz influences of his new home in Wales.

The title translates as ‘it’s great to be playing balafon’ and represents N’famady’s musical journey, from the power and strength of his family heritage (having been taught the traditional wooden African xylophone – the balafon – as an infant) to wowing audiences in the UK and Ireland on tour with Gruff Rhys. The song was recorded at the legendary Rockfield studios with vocals recorded in Guinea.

The forthcoming EP features guest appearances from  Gruff Rhys (Super Fury Animals) Lisa Jên Brown (9Bach) , and  Kliph Scurlock (ex-The Flaming Lips).

'Aros I Fi Yna' is a kaleidoscope of vibrant sounds and colours, a mesmerizing and joyous introduction to a truly international artist.

Track Listing
Aros I Fi Yna
Gadael y Dref
Balafô Douma
Bannilay

Social Links:
https://m.facebook.com/successorsofthemandinguemusic/
https://twitter.com/nfamady_kouyate


comments powered by Disqus