AmeriCymru


 

Latest Followers:

Thomas Jones graham.lawler Mari Griffith patricia.davies Anne A. Rodgers bentejui.moreno-armas joanmay cherry LadyAnne1500 kphill59 darren.whittaker tsalagicymru56 Thomas Jones JohnB jan walker Evan Jones Teulu david.harrsen barbara.hogwood Paul Roberts Planet magazine monica.kriger nancy.mccurdy Dorian Ap Llywelyn Dulais Rhys

Stats

Blogs: 368
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 3
FAQs: 3
Invitations: 1
Item Bundles: 1
videos: 2
croeseiriau cymraeg.jpg

Trwyn - Nose

  • Croeseiriau Cymraeg: click here
  • RHANNAU'R CORFF | CROSSWORD | WORDLIST | SOLUTION
  • trwyn - nose   trwynau - noses

    sample sentence: Mae Tad Nadolig yn dod i Ysbyty Clust, Trwyn a Gwddf Amwythig - Father Christmas comes to Shrewsbury, Ear , Nose and Throat Hospital

    Image: Ysbyty Amwythig

comments powered by Disqus