Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1790
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 771
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1032
videos: 8
Facebook

Chroma new single 'Meindia'r Gap' Sengl newydd 'Meindia'r Gap'

user image 2022-07-25
By: Ceri Shaw
Posted in: Music
chroma.jpeg
(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)  
 
'Llygredd Gweledol' yw teitl EP diweddaraf y triawd o dde Cymru, CHROMA. Wedi'u recordio'n fyw gan y cynhyrchydd Kris Jenkins (Cate Le Bon, SFA, Gruff Rhys), mae'r caneuon sydd yn ymddangos ar 'Llygredd Gweledol' - 'Llygredd Gweledol, Caru. Cyffuriau, Meindia'r Gap, Weithiau' - yn dal sain amrwd ac egniol CHROMA, sain sydd wedi cadarnhau y band fel profiad byw y mae'n rhaid ei weld.

Mae drymiau di-stop Zac a riffiau bas mentrus Liam yn plethu i greu storm lle mae Katie yn troelli ei gwirionedd melodaidd di-rwystr, yn onest ac sydd yn torri i'r asgwrn.

Casgliad o ganeuon yw 'Llygredd Gweledol' sy’n gadael y gwrandawr yn awyddus am yr hyn a ddaw nesaf, mae’n droad y dudalen, yn dudalen wag gyda’r posibiliadau creadigol o ble mae CHROMA'n mynd nesaf. Mae nhw'n fand gyda chymaint i'w ddweud a chymaint i'w rannu.

  'Meindia’r Gap' allan ar 29 Gorffennaf.
 

 
'Llygredd Gweledol' is the title of South Wales three-piece CHROMA's latest EP. Recorded live by producer Kris Jenkins (Cate Le Bon, SFA, Gruff Rhys), 'Llygredd Gweledol' songs - 'Llygredd Gweledol, Caru.Cyffuriau, Meindia’r Gap, Weithiau' - capture the versatile and energetic sound that Chroma have made their own…..a sound that has cemented the band’s reputation as a must see live experience.

The fearless intertwined drums and bass riffs of Zac and Liam create a thunderstorm on which vocalist and lyricist Katie spins her melodic unbridled truth, honest and bone deep.

'Llygredd Gweledol' Is a collection of song that leave the listener eager for what comes next, it’s a turning of the page, empty with the creative possibilities of where Chroma go next. They are a band with so much to say and so much to share.

'Meindia’r Gap' will be out on 29th July

comments powered by Disqus