Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1790
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 771
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1032
videos: 8
Facebook

CHROMA - SENGL DDWBL-A/DOUBLE-A SINGLE: 'WEITHIAU / CARU CYFFURIAU' - ALLAN/OUT 24.6 AR/ON LIBERTINO

user image 2022-06-08
By: Ceri Shaw
Posted in: Music
chroma.jpg

(Scroll Down For English)


Mae ‘Weithiau’ yn gân emosiynol bwerus sydd yn rhan o seng Ddwbl-A Chroma ‘Weithiau / Caru Cyffuriau’. Dyma’r gerddorieth gyntaf ir grwp ryddhau ar ôl ymuno â’r label Libertino. Recordiwyd y canaeuon yn fyw i ddal sain amrwyd ac egniol y triawd o'r Cymoedd gan y cynhyrchydd Kris Jenkins (Cate Le Bon, SFA, Gruff Rhys).

“Mae Weithiau yn gân am orffen perthynas gyda rhywun ti’n caru a’r prosess o ddod i deall bod pethau ddim yn gweithio. Mae am rhoi dy hun gyntaf.” - Katie Hall, Chroma Mewn cyferbyniad perffaith cerddorol i felancholy diwyro ‘Weithiau’ mae ‘Caru Cyffuriau’ yn gân punk ddi-stop ‘in your face’ am fod yn dy arddegau yn y cymoedd, de Cymru.

“Mae ‘Caru Cyffuriau’ am ‘naughty’ teenagers yn y cymoedd yn mynd lan y mynydd i cymrid ‘drugs’ ac arbrofi gyda rhyw achos does dim lot I neud. Fi’n meddwl does dim digon o adnoddau i pobl ifanc mewn ardal fel y cymoedd. Mae angen mwy o adnoddau a pethau i pobl ifanc neid rhag i nhw deimlo mor ynysig. O ni moen sgweni trac pync yn y Gymraeg, sydd yn adlywychu profiad go iawn pobl heddiw.” - Katie Hall, Chroma

Y gân yr Trac yr Wythnos BBC Radio Cymru yr wythnos hon.


'Weithiau' (Sometimes) is an emotionally powerful song that is one half of Chroma's Double-A single 'Weithiau / Caru Cyffuriau'. This is the group's first release after joining the Libertino label. The songs were recorded live to capture the versatile and energetic sound of the Valleys trio by producer Kris Jenkins (Cate Le Bon, SFA, Gruff Rhys).

“‘Weithiau’ is about ending a relationship with someone that you love deeply. The process of coming to terms with the fact that the relationship doesn’t work, and putting your self first in that situation.” - Katie Hall, Chroma In perfect musical contrast to the sometimes melancholy 'Weithiau', 'Caru Cyffuriau' is a non-stop 'in your face' punk song about being a teenager in the South Wales Valleys.

“Caru Cyfffuriau is a song about being a naughty teenager in the valleys experimenting with drugs and sex because there’s not much else to do. I think there needs to be more stuff going on so young people don’t feel so isolated. We wanted to write a welsh language punk song that reflects young people's lived experience today.” - Katie Hall, Chroma

Weithiau is the BBC Radio Cymru's Track of the Week this week.

comments powered by Disqus