Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1731
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 751
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 971
videos: 8
Facebook

Tapestri, the Americana band fronted by Lowri Evans and Sera Zyborska simultaneously release a Welsh and English version of the same song, Save your Love/Arbed dy gariad.

user image 2021-09-17
By: Ceri Shaw
Posted in: Music

tapestri.jpg

***English below

Artist: TAPESTRI

Title:Save your love

Format: Single

Label: Shimi

Distribution: PYST

Digital Release Date: October 8th 2021

Genre: Americana / Folk

Artist: TAPESTRI

Teitl: Arbed dy gariad

Fformat: Single

Label: Shimi

Dosbarthu: PYST

Dyddiad Ryddhau Digidol: Hydref 8fed 2021

Genre: Americana / Gwerin

Mae Tapestri,  band Americana Lowri Evans a Sera Zyborska yn rhyddhau fersiwn Gymraeg a Saesneg o'r un gân, Arbed Dy Gariad / Save your Love. Gellir gwrando ar y ddwy gân trwy'r linciau uchod.

“Absolutely captivating” Janice Long, BBC Radio Wales

Bydd Sera Zyborska (o Gaernarfon) a Lowri Evans (o Drefdraeth Sir Benfro) yn gyfarwydd i gynulleidfaoedd miwsig Cymru fel artistiaid dwyieithog sydd wedi bod yn ysgrifennu, perfformio a recordio yn unigol ers amser. Rhyngddynt maent wedi cael eu hyrwyddo ar BBC 6 Music, Radio 2, wedi perfformio ym mhobman o ŵyl y Dyn Gwyrdd i Gŵyl Rhif 6, o King Tut’s yn Glasgow i’r Union Chapel; O Gymru i America i Ffrainc, sydd fel mae'n digwydd, lle bu’r ddwy yn cyfarfod am y tro cyntaf, wrth berfformio ym mhafiliwn Cymru yng ngŵyl Lorient yn Awst 2019.

Sbardunodd y cyfarfod cyntaf hwn syniad i ffurfio band gyda merched ar y blaen, a chreu eu brand eu hunain o ‘Americana’; band â all berfformio ar lwyfannau mawr a chynrychioli lleisiau menywod. Wedi’i ysbrydoli gan The Highwomen, ‘supergroup’ o’r Unol Daleithiau sy’n cynnwys Brandi Carlile ac Amanda Shires, a ffurfiodd fel ymateb i ddiffyg cynrychiolaeth artistiaid benywaidd ar radio a gwyliau canu gwlad.

Mae ei caneuon yn cymryd eu lliwiau cerddorol o balet eang sy'n cynnwys Americana, ‘Roots’, Gwerin a Gwlad.

Roedd eu sengl cyntaf, Open Flame, ar Rhestr Chwarae BBC Radio Wales am sawl wythnos, gyda'r fersiwn Gymraeg yn 'Trac yr Wythnos’' ar Radio Cymru. Fe wnaethant gynrychioli Cymru yn y Global Music Match gyntaf erioed y llynedd ac maent yn edrych ymlaen at chwarae yn FOCUS Wales i gyd-fynd â'r datganiad sengl. Fe fydd Tapestri yn Eglwys St Giles ar Dydd Sadwrn Hydref 8fed FOCUS Wales 2021 » Shows » Sat @ St Giles  

Mae ‘Arbed dy gariad’ yn gân am gariad digwestiwn a pha mor hawdd y mae cariadon yn cael eu twyllo i gredu bod hoffter ac agosatrwydd yn cyfateb i ddefosiwn tragwyddol. Daw'r sengl o'u EP a fydd yn cael ei ryddhau yn 2022.


Tapestri, the Americana band fronted by Lowri Evans and Sera Zyborska simultaneously release a Welsh and English version of the same song, Save your Love/Arbed dy gariad.

“Absolutely captivating” Janice Long, BBC Radio Wales

Sera (from Caernarfon) and Lowri (from Newport Pembs) will be especially familiar to Welsh music audiences as two bilingual singer-songwriters that have been writing, performing and recording as solo artists for some time. Between them they have been championed on BBC 6 Music, Radio 2, performed everywhere from Greenman, Festival Number 6, from King Tut’s to the Union Chapel; From Wales to America to France, which is as it happens, where the two met for the first time, performing at the Welsh Pavilion at the Lorient Celtic festival in August 2019.

This first meeting sparked an idea to form a female fronted band and to create their own brand of Americana; an act that could headline and represent women’s voices. Inspired by The Highwomen , a US ‘supergroup’ featuring Brandi Carlile and Amanda Shires, who formed as a response to the lack of representation of women artists on country music radio and festivals.  

Their songs take their musical colours from a broad palette that includes Americana, Roots, Folk and Country, all beautifully knitted together through their innate musicality and heartfelt delivery. 

Their first release, Open Flame, was on the Welsh A list on BBC Radio Wales for several weeks, with the Welsh language version 'Track of the Week' on Radio Cymru. They represented Wales in the first ever Global Music Match last year and are looking forward to playing at FOCUS Wales to coincide with the single release. Catch Tapestri at St Giles' Church on Saturday October 8th FOCUS Wales 2021 » Shows » Sat @ St Giles  

‘Save your love’ is a song about unrequited love and how easily lovers are fooled into believing that affection and intimacy equals everlasting devotion. The single is from their forthcoming EP which will be released in 2022.

Cyfryngau Cymdeithasol/Social Media

www.facebook.com/tapestrimusic

Twitter @tapestrimusic

Instagram @tapestrimusic

Cysylltu/Contact

Bookings: tapestrimusic@gmail.com

Label: Shimi Records

Cyfryngau/Media: kev@pyst.cymru / Nannon@pyst.cymru

comments powered by Disqus