Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 5
Blogs: 1629
events: 231
youtube videos: 536
SoundCloud Tracks: 21
images: 741
Files: 45
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 741
videos: 7
Facebook

HMS Morris to release new 'Myfyrwyr Rhyngwladol' single on September 16th

user image 2020-09-14
By: Ceri Shaw
Posted in: Music

622726.jpg


Following the release of two pre-covid singles ‘Babanod’ and ‘Poetry’, HMS Morris are back with the third in the series,  ‘Myfyrwyr Rhyngwladol.’ , which translates as ‘International Students’. The single will be released on September 16 th

HMS Morris HQ is nestled on the edge of one of the most multicultural streets in Cardiff, City Road. It’s a noisy, colourful cosmopolitan crush of restaurants, shisha bars and barbers, which have recently been invaded by posh student accommodation projects. But while this may have been the initial impetus behind  ‘Myfyrwyr Rhyngwladol’ , by the time it had solidified into a definite sound and feel it was no longer a rant about fancy student halls.

Rather it had become an assertion that the world be a better place if we were all International Students. In the context of this summer’s global race-relations reckoning, there is a general moral imperative for us all to become students of the international: to watch the news as if it’s our own story, to actually take it in, to learn and adapt our behaviour. We should be prepared to immerse ourselves in other cultures, just like the international students of City Rd do.

'Myfyrwyr Rhyngwladol'  will be available to stream or purchase digitally from all the usual platforms.

See them  not  live:

September 10-12 – Waves Vienna Digital Showcase
October - ‘Out of Focus’ Digital Festival organised by Focus Wales

Watch it back:

HMS Morris live from Cultvr Lab Cardiff -  https://www.cultvr.cymru/hmsmorris/125750.jpg Yn dilyn y senglau cyn-covid ‘Babanod’ a ‘Poetry’, mae HMS Morris yn ôl efo’r drydedd yn y gyfres, ‘Myfyrwyr Rhyngwladol.’  Fe fydd y sengl yn cael ei ryddhau ar Medi 16eg.
 
Mae hwb creadigol HMS Morris yn swatio ger un o strydoedd mwyaf amlddywilliannol Caerdydd, City Road. Mae’n gawl gosmopolitaidd o fwytai, shisha bars a barbwyr – sydd yn ddiweddar wedi eu gorlethu gan neuaddau posh i fyfyrwyr. Problem enbyd heb os, ond er mai hyn oedd yr ysgogiad gwreiddiol tu ôl i  ‘Myfyrwyr Rhyngwladol’ , erbyn iddi galedu yn deimlad a sain pendant doedd hi ddim yn rant am neuaddau myfyrwyr swanc bellach, ond yn hytrach yn fyfyriad ar faint o le gwell fyddai’r byd petaen ni i gyd yn fyfyrwyr rhyngwladol.

Yng ngyd-destun y daeargryn cymdeithasol byd-eang ddechreuodd yn Minneapolis ym mis Mai, mae hi’n ddyletswydd moesol arnom ôll i astudio y rhyngwladol: i wylio’r newyddion fel mai ein stori ni ein hunain yw e, i’w ystyried yn ofalus, i ddysgu ac addasu ein ymddygiad. Dylen ni fod yn yn barod i drochi mewn diwyllianau eraill, yn union fel mae myfyrwyr rhyngwladol City Road yn gwneud.
 
Fe fydd ' Myfyrwyr Rhyngwladol'  ar gael yn ddigidol i’w ffrydu a’i lawrlwytho o’r manau arferol.
 
Gwyliwch nhw ddim cweit yn fyw - 

Medi 10-12 – Gwyl Ddigidol Waves Vienna
Hydref - ‘Out of Focus’ Gwyl Ddigidol Focus Wales
 
Gwyliwch yn ôl:  

HMS Morris live from Cultvr Lab Cardiff -   https://www.cultvr.cymru/hmsmorris/  

comments powered by Disqus