Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 5
Blogs: 1629
events: 231
youtube videos: 536
SoundCloud Tracks: 21
images: 741
Files: 45
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 741
videos: 7
Facebook

Derw to release brand new 'Ble Cei Di Ddod I Lawr' single

user image 2020-08-25
By: Ceri Shaw
Posted in: Music
ncGKaqXA.jpeg zN_qxqw.jpeg


Derw started as a project between songwriter Dafydd Dabson and his mum Anna Georgina, a lyricist, after they got to the final of S4C songwriting competition Can i Gymru in 2018 and decided to keep writing together. The band is fronted by Welsh/Iranian singer Elin Fouladi and their debut EP 'Yr Unig Rhai Sy'n Cofio' involves musicians from Welsh acts Zervas and Pepper, Afrocluster and Codewalkers.

Drawing on chamber pop influences like The National and Elbow, the band has a strong connection with the past and their family history and is named after Anna's father - Derwas. Their family is full of interesting stories and 'Yr Unig Rhai Sy'n Cofio' (The Only Ones Who Remember) is about making sure these stories are recorded and remembered.

The track 'Mikhail' is about a friend Derwas met while studying in Jerusalem in 1926. Mikhail grew up in Russia and his father was part of the imperial navy. One night in 1917, when Mikhail was nine and his mother was away, the Bolsheviks came to his house, took his father into another room and shot him. Mikhail then moved to Palestine with his mother and, when he was 19, met Derwas, a student from Oxford. They then spent years exploring the wilderness together and trying to find peace.

The lyrics for 'Silver', the final track of the EP, are taken from a poem written by Anna's mother in the 1930s. She loved writing and had notebooks full of poetry she'd written. She tried several times to get them published but never managed it so it gives Anna and Dafydd a huge amount of pleasure to be able to make use of one of them now.

Derw’s first single, ‘Dau Gam’, came out in May on CEG Records. It was made ‘Track of the Week’ on BBC Radio Cymru as well as getting airplay on BBC Radio Wales.

The band’s second single, ‘Ble Cei Di Ddod i Lawr’ is out on the 28th of August on CEG Records.
..

'Anthemic' - Golwg

'A bridge from the past to the present...Stunningly beautiful' - Mob York City Blog

'Hyfryd' - Ffion Davis, BBC Radio Cymru

'This song allowed me to truly be connected and in the moment' - Indie Pulse Music

'Tender and fills the mind with bright emotions. Fouladi's vocals are intoxicating' - Too Much Love Magazine

..


Cyrhaeddodd Dafydd Dabson a'i fam, Anna Georgina, rownd terfynol cystadleuaeth Can i Gymru yn 2018, y tro gyntaf iddyn nhw ysgrifennu gyda'i gilydd - ac allan o’r brofiad yma tyfodd Derw. Elin Fouladi, cantores Gymraeg/Iraniad, sydd ar flaen y band, gyda’i EP cyntaf, ’Yr Unig Rhai sy'n Cofio’ yn cynnwys cyfraniadau gan gerddorion o Zervas and Pepper, Afrocluster a Codewalkers.

Mae Derw wedi ei ddylanwadu gan fandiau pop siambr fel The National ac Elbow ac mae ganddynt gysylltiad cryf gyda'r gorffennol a hanes eu teulu, yn cymeryd ei enw gan tad Anna - Derwas. Mae’r teulu yn llawn straeon cyfareddol, a bwriad ’Yr Unig Rhai Sy'n Cofio’ yw sicrhau bod nhw'n aros mewn cof.

Mae'r trac ‘Mikhail’ yn son am ffrind Derwas a ddaru o gyfarfod yn Jerwsalem yn 1926. Cafodd Mikhail ei fagu yn Rwsia, a'i dad yn gomander yn y Lynges Ymerodrol. Un noson yn 1917, tra oedd ei fam i ffwrdd, cyrhaeddodd y Bolsieficiaid ei dy, mynd a'i dad i ystafell arall, a'i saethu. Symudodd Mikhail a'i fam i Balesteina, a pan oedd Mikhail yn 19 cyfarfododd a Derwas, myfyriwr o Rydychen. Treuliodd y ddau sawl blwyddynyn crwydro'r anialwch gyda’i gilydd, yn chwilio am heddwch.

Mae geiriau ‘Silver’, trac olaf yr EP, yn dod o farddoniaeth a ysgrifenwyd yn y tridegau gan Mary, mam Anna. Bu wrth ei bodd yn sgwennu, a llanwodd sawl llyfryn a'i cherddi, ond er bod hi wedi ceisio mwy nag unwaith cyhoeddi ei gwaith, llwyddodd hi ddim. Felly, mae'n bleser aruthrol i Anna a Dafydd ddefnyddio nhw nawr.

Mi ddaeth sengl gyntaf Derw, ‘Dau Gam’, allan yn mis Mai ar CEG Records. Gafodd ei wneud yn ‘Drac yr Wythnos’ ar BBC Radio Cymru yn ogystal a cael ei chwarae ar BBC Radio Wales.

Mae ail sengl y band, ‘Ble Cei Di Ddod i Lawr’ allan ar y 28fed o fis Awst ar CEG Records.
..

'Anthemig' - Golwg

'A bridge from the past to the present...Stunningly beautiful' - Mob York City Blog

'Hyfryd' - Ffion Davis, BBC Radio Cymru

'This song allowed me to truly be connected and in the moment' - Indie Pulse Music

'Tender and fills the mind with bright emotions. Fouladi's vocals are intoxicating' - Too Much Love Magazine

..


https://www.derwband.com/

https://www.instagram.com/derwband/

https://twitter.com/DerwBand

https://www.facebook.com/DerwBand

https://soundcloud.com/derwband

https://www.youtube.com/channel/UCQb3a9tZuQo2QrhbA_DFvhg

comments powered by Disqus