Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1931
events: 233
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 827
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1098
videos: 8
Facebook

A New Welsh Board Game to Relive Glyndŵr’s Independence Rebellion - Gêm Fwrdd sy’n ail Fyw Rhyfel Glyndŵr Dros Annibyniaeth

user image 2023-03-01
By: Ceri Shaw
Posted in: New Titles

Gem Owain 2.JPG


Gêm Fwrdd sy’n ail Fyw Rhyfel Glyndŵr Dros Annibyniaeth

Mae’r Lolfa newydd ryddhau gêm fwrdd newydd Gymraeg sy’n ail-fyw gwrthryfel Owain Glyndŵr rhwng 1400-1405. Mae bwrdd y gêm wedi ei seilio ar fap o Gymru’r cyfnod ac yn cynnwys lleoliadau’r cestyll a’r brwydrau. Mae’r holl ddarnau a’r cardiau wedi eu creu yn bwrpasol i roi naws ac ymdeimlad cryf o’r canol oesoedd ac i gynnig profiad i’r rhai sy'n chwarae. Dyma’r gêm Gymraeg wreiddiol gyntaf i gael ei chyhoeddi ers blynyddoedd maith

Mae ar werth yn awr yn y Siopau Llyfrau Cymraeg am £25 a  www.ylolfa.com  am £30 yn cynnwys cludiant.

Yn ôl Geraint Thomas dyfeisydd y gem...

“Mae’r gêm yn wledd i’r llygaid, yn syml i’w chwarae ond hefyd gyda digon o elfennau amrywiol i’w wneud yn gyffrous. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i bobl ddysgu am wrthryfel Glyndŵr ac i ail-fyw’r hanes mewn modd hwyliog. Gobeithio y bydd yn tanio’r dychymyg ac yn ysgogi pobl i ddarllen rhagor am Owain Glyndŵr a hanes Cymru.”

A New Welsh Board Game to Relive Glyndŵr’s Independence Rebellion

Y Lolfa have just released a new Welsh board game which relives the rebellion of Welsh national hero Owain Glyndŵr. According to the publishers this is the first original Welsh board game for almost 50 years. The game board is based on a map of Wales at the turn of the 15 th  century with drawings of the disputed castles and battles. All the pieces and cards have been purposely created to give a strong feel of the Middle Ages and to offer a genuine experience to those who play

It is available in Welsh Book Shops for £25 and  www.ylolfa.com  for £30 (p&p inc)

(Welsh game with bilingual instructions)


Chwaraer gem.jpg