Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1921
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 827
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1098
videos: 8
Facebook

Towers of Defiance: The Castles & Fortifications of the Princes of Wales - Paul R Davies

user image 2021-07-08
By: Ceri Shaw
Posted in: New Titles
unnamed 3.jpg

An extremely comprehensive, fully illustrated guide to the history and evolution of the castle under Wales' native rulers (c.1066-1283). Spectacular aerial photography, plans and reconstruction drawings examine the various architectural designs and layouts that created the distinctive form of the Welsh castle. 378 pages, full colour, fully illustrated.

Canllaw cynhwysfawr dros ben, wedi'i ddarlunio'n llawn, i hanes ac esblygiad y castell Cymreig yng nghyfnod ei thywysogion cynhenid (c.1066-1283). Ceir ffotograffau trawiadol o'r awyr, cynlluniau ac ail-luniadau o'r adeiladau gan archwilio'r dyluniadau a'r amlinelliadau pensaernïol amrywiol a greodd ffurf arbennig y castell brodorol Cymreig. 378 tudalen, lliw llaw, llawn lluniau & darluniau gwych.

Ar gael yn awr - £19.99 yn unig - yn  www.ylolfa.com  ac yn eich siop lyfrau leol.
Available now - only £19.99 - in  www.ylolfa.com  and in your local bookshop.