Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1921
events: 231
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 827
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1098
videos: 8
Facebook

Annibyniaeth - Cymru'n Deffro / Independence - Wales Awakening

user image 2020-11-02
By: Ceri Shaw
Posted in: New Titles

Dyma ddetholiad o straeon gan unigolion sydd wedi tystio i'r twf mewn cefnogaeth i annibyniaeth, boed hynny yn sgil Ewro 2016, refferendwm Brexit neu'r penderfyniad yn nyddiau'r Coronafeirws mai annibyniaeth i Gymru yw'r unig ffordd ymlaen.
.
Here is a selection of stories from individuals who have witnessed the growth in support for independence whether in the weeks of Euro 2016, the Brexit referendum or the decision in the days of the Coronavirus that independence for Wales is the only way forward.
.
Ar gael yn  www.ylolfa.com  a thrwy eich siop lyfrau leol am £7.99 yn unig & chludiant
.
Available in  www.ylolfa.com  and through your local bookshop for only £7.99 & carriage
.