Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 5
Blogs: 1588
events: 231
youtube videos: 523
SoundCloud Tracks: 20
images: 724
Files: 41
Invitations: 8
Groups: 32
audio tracks: 576
videos: 7
Facebook

Dyddiadur A5 Y Lolfa Bilingual Diary

user image 2018-07-10
By: Ceri Shaw
Posted in: Book News

calendar.jpg

..

..
Mae Dyddiadur newydd A5 Y Lolfa newydd gael ei gyhoeddi. Gellir ei archebu yma am £5.99 (& £2 cludiant os yw’r archeb yn llai na £10). Bydd ein dyddiaduron eraill yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Y Lolfa’s new A5 blilingual Diary has just been released. It can be ordered here for £5.99 (& £2 if your order is less than £10). Our other diaries will be available soon.

..

..

comments powered by Disqus