Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 6
Blogs: 1931
events: 233
youtube videos: 537
SoundCloud Tracks: 21
images: 827
Files: 55
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 1098
videos: 8
Facebook

Dyddiadur A5 Y Lolfa Bilingual Diary

user image 2018-07-10
By: Ceri Shaw
Posted in: Book News

calendar.jpg

..

..
Mae Dyddiadur newydd A5 Y Lolfa newydd gael ei gyhoeddi. Gellir ei archebu yma am £5.99 (& £2 cludiant os yw’r archeb yn llai na £10). Bydd ein dyddiaduron eraill yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Y Lolfa’s new A5 blilingual Diary has just been released. It can be ordered here for £5.99 (& £2 if your order is less than £10). Our other diaries will be available soon.

..

..