AmeriCymru


 

Latest Followers:

Thomas Jones graham.lawler Mari Griffith patricia.davies Anne A. Rodgers bentejui.moreno-armas joanmay cherry LadyAnne1500 kphill59 darren.whittaker tsalagicymru56 Thomas Jones JohnB jan walker Evan Jones Teulu david.harrsen barbara.hogwood Paul Roberts Planet magazine monica.kriger nancy.mccurdy Dorian Ap Llywelyn Dulais Rhys

Stats

Blogs: 367
events: 47
youtube videos: 122
images: 57
Files: 3
FAQs: 3
Invitations: 1
Item Bundles: 1
videos: 2
croeseiriau cymraeg.jpg

Blynyddol - Annual


  • YR AMSER GORFFENOL (LONG FORM)

    CROSSWORD | WORDLIST | SOLUTION
  • blynyddol - annual

    sample sentence: Y peth gorau wnaethon nhw oedd y parti blynyddol. - The best thing they did was the annual party.

    Image: Parti blynyddol

comments powered by Disqus