Ceri Shaw


 

Stats

Playlists: 5
Blogs: 1629
events: 231
youtube videos: 536
SoundCloud Tracks: 21
images: 741
Files: 45
Invitations: 9
Groups: 33
audio tracks: 741
videos: 7
Facebook

Inspired by Harri Webb
Category: Nonprofits & Activism
Duration: 00:28:44
Description:
This film shows the inspiration of Harri Webb’s life and poetry on the people of Merthyr.
Those who knew him,read his verse and admired his politics.
Children from three schools wrote poems in workshops inspired by his work for a competition.

Locals at a monthly Open Mic at the Imperial Hotel read his poetry, sing songs
and read their own poems based on Webb’s verse.
Featuring ‘Colli Iaith’ music track with the vocals of Erin Lancaster and produced by Gwyncy Jones

.
Harri Webb lives on through all of them...

Mae'r ffilm hon yn dangos ysbrydoliaeth bywyd a farddoniaeth Harri Webb ar bobl Merthyr :
y rhai oedd yn ei adnabod, yn darllen ei bennill ac yn edmygu ei wleidyddiaeth.
Ysgrifennodd plant o dair ysgol gerddi a ysbrydolwyd gan ei waith ar gyfer cystadleuaeth.
Pobl leol mewn Meic Agored misol yn darllen ei gerddi, yn canu chaneuon ac yn perfformio
cerddi a ysbrydolwyd ganddo.
Yn cynnwys y dôn thema 'Colli Iaith' chanu gan Erin Lancaster a'i chynhyrchu gan Gwyncy Jones.


Mae Harri Webb yn byw trwy bob un ohonyn nhw...

comments powered by Disqus