Wiliam Lewis


 

Stats

What's new? Beth sy'n newydd?

 
Wiliam Lewis
 
@wiliam-lewis • 4 months ago
Today is Wiliam Lewis's Birthday
Wiliam Lewis
 
@wiliam-lewis • last year • comments: 15
Posted a new Comment on Sgwrs: Ble ydych chi'n byw? (Introduce yourself):
"Dydw i ddim wedi edrych ar y croeseiriau cymraeg eto, ond fe fyddwn i. Croeso!"
Wiliam Lewis
 
@wiliam-lewis • last year • comments: 15
Posted a new Comment on Sgwrs: Ble ydych chi'n byw? (Introduce yourself):
"Da iawn, diolch, Ceri. Ymwelais â Chaerdydd ychydid flynddoedd yn ôl. Ganwyd fy nhadcu yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr iawn i chi am ateb fy neges. Dwi'n..."
Wiliam Lewis
 
@wiliam-lewis • last year • comments: 15
Posted a new Comment on Sgwrs: Ble ydych chi'n byw?:
"Rydw i' byw ym Bennsylvania, USA, yn Sir Lancaster."
Wiliam Lewis
 
@wiliam-lewis • last year • comments: 0
  @Wiliam Lewis has logged in