Forum Activity for @elinor-williams

Elinor Williams
@elinor-williams
12/21/12 12:41:27AM
1 posts

Competition: Unique Tour of North Wales - Win a Place For Two on the AmeriCymru North Wales Tour


American Welsh History

Cymraes o ogledd Cymru ydw I. Rwyf yn byw yn Sir Fon ers fy ngeni.Heb weld fy ngwlad i gyd chwaith, trieni ynte,!. Wedi treilio llawer i,r de, i Treorchy ,Cwm Rhondda. Aeth fy nhaid a nain i lawr o,r Gogledd i.r De rhwng 1909 -1914. er mwyn cael gwaith yn y pylla glo. Newyddion da, ydi fy mod wedi dod ar draws 3ydd cyfneither yn Florida wrth wneud y Goeden Teuluodd. Mae gen i lawer o deulu yn America , ac yn falch iawn o hynny.Elinor.