Dulais Rhys


 

Latest Followers:

Ceri Shaw AmeriCymru

Stats

What's new? Beth sy'n newydd?

 
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 2 months ago • Shared By 1 follower(s)

DATGANIAD I’R WASG: Ionawr 2019

Mai 10fed, 2019 fydd noson agoriadol cyfres o berfformiadau Americanaidd o Blodwen Joseph Parry – yr opera Gymraeg gyntaf – yn NOVA Center for  the Performing Arts, Billings, Montana, UDA, mewn cyd-gynhrychiad gyda Rimrock Opera Foundation.

 

Cenir yr opera yn Gymraeg(!) gydag uwchdeitlau Saesneg. Ymysg y Cymry a fydd yn rhan o’r cynhyrchiad fydd y Cyfarwyddwr o Gaerdydd, Osian Rhys ynghyd â’r cantorion rhyngwladol Jeremy Huw Williams o Gaerdydd a Nerys Jones o Seattle.

 

Dyma fydd y cynhyrchiad llwyfan cyfan cyntaf o Blodwen yn America, gan ddefnyddio fersiwn siambr 2015 Dulais Rhys o’r gerddorfaeth. Am fwy o wybodaeth: http://dulaisrhysmusicservices.com/blodwen.htm

 

TOCYNNAU: http://www.novabillings.org Mae nifer y seddau’n gyfyng, felly’r cyntaf i’r felin …

 

PRESS RELEASE: January 2019

May 10th, 2019 will be the opening night of a series of American performances of Joseph Parry’s Blodwen (the first Welsh opera) at NOVA Center for the Performing Arts in Billings, Montana, in a co-production with Rimrock Opera Foundation.

 

The opera will be sung yn Gymraeg! [in Welsh], with English supertitles. Among the Welsh artists taking part will be the Director from Caerdydd/Cardiff, Osian Rhys and international singers Jeremy Huw Williams of Caerdydd/Cardiff and Nerys Jones of Seattle.

 

This will be the first complete stage production of Blodwen in America and will use Dulais Rhys’s 2015 chamber version of the orchestration. More information: http://dulaisrhysmusicservices.com/blodwen.htm

 

TICKETS: http://www.novabillings.org Seating is limited so the early bird …

Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 2 months ago
has logged in
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 4 months ago

Diolch am unrhyw gyhoeddusrwydd/for any publicity :) Dymuniadau gorau - Dulais

http://www.novabillings.org/events/a-childs-christmas-in-wales/

Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 4 months ago
has logged in
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 9 months ago • comments: 0
Today is Dulais Rhys's Birthday
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • 9 months ago
@dulais-rhys is now following @americymru
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • last year • comments: 0
  @Dulais Rhys has logged in
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • last year • comments: 0
  @Dulais Rhys has logged in
Dulais Rhys
 
@dulais-rhys • last year • comments: 0
@Dulais Rhys has signed up