ALFREDO PUPILLO


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 1

DISCOVERING WELSH WORLD


By ALFREDO PUPILLO, 2009-07-24
Hi AlfredoHere is the translation:-Mae'r holl bethau rwy'n eu darganfod ar y wefan yma yn peri syndod imi - megis eich cariad am ddiwylliant Cymru, diwylliant yr ydych chi wedi fy nghyflwyno iddo.Mae'n bleser mawr imi gael dechrau chwilota yn y byd newydd yma, a chael rhannu'r profiad gyda chi.Mae gen i atgofion melys iawn o'n teithiau difyr yn chwilio am Gymry a'u traddodiadau - hyd yn oed mewn mynwentydd!!Wel, rwy'n disgwyl cael profiadau newydd ac anghonfensiynol! (Ac asados o'r Ariannin yn eich ty^).Cofion cynnes,Alfred, dy hen gyfaill clyfar (ac wylaidd wrth gwrs!)
Posted in: default | 0 comments