Gaabriel Becket


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 280
events: 50
youtube videos: 43
images: 56
Invitations: 2
Groups: 2
videos: 1

Rimrock opera company in America will perform Joseph Parry’s Blodwen (the first Welsh opera) – yn Gymraeg! [in Welsh!]

user image 2018-01-16
By: gaabi
Posted in: Art

File:Blodwen, album cover.jpg PRESS RELEASE: January 2018 In May/June of 2019, NOVA Center for the Performing Arts, in a co-production with Rimrock Opera Foundation in Billings, Montana, USA, will perform Joseph Parry’s Blodwen (the first Welsh opera) – yn Gymraeg! [in Welsh], with English supertitles. Tickets will go on sale in September 2018 – seating is limited so the early bird … http://www.novabillings.org

This will be the first complete stage production of Blodwen in America and will use Dulais Rhys’s 2015 chamber version of the orchestration. For more information: http://dulaisrhysmusicservices.com/blodwen.htm  

 DATGANIAD I’R WASG a GALWAD I GANTORION: Ionawr 2018 Yn ystod Mai/Mehefin 2019, bydd NOVA Center for the Performing Arts, mewn cyd-gynhrychiad gyda Rimrock Opera Foundation yn Billings, Montana, UDA yn perfformio Blodwen Joseph Parry (yr opera Gymraeg gyntaf) – yn Gymraeg! - gydag uwchdeitlau Saesneg. Bydd tocynnau ar werth o fis Medi 2018 – mae nifer y seddau’n gyfyng, felly’r cyntaf i’r felin …

http://www.novabillings.org Dyma fydd y cynhyrchiad llwyfan cyfan cyntaf o Blodwen yn America, gan ddefnyddio fersiwn siambr 2015 Dulais Rhys o’r gerddorfaeth. Am fwy o wybodaeth: http://dulaisrhysmusicservices.com/blodwen.htm GALWAD I GANTORION: mae Rimrock yn gwahodd cantorion proffesiynol o Gymru sydd â diddordeb mewn ymgeisio am Brif Ran* i anfon portffolio proffesiynol at y Llywydd: Ms Lucinda Butler, 4964 Nez Perce Lookout, Billings, Montana 59106, UDA neu operapresident@hotmail.com Disgwylir i’r unawdwyr gynorthwyo cantorion Rimrock gyda chanu yn Gymraeg  * http://dulaisrhysmusicservices.com/assets/DRAMATIS%20PERSONAEC.pdf Mae croeso i chi anfon y wybodaeth hon ymlaen at unrhyw un fyddai â diddordeb.

comments powered by Disqus