Gwenno Dafydd


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 4
youtube videos: 2
images: 18
Item Bundles: 1
audio tracks: 1

'Hear Sound of Dragons Roaring'. Words: Gwenno Dafydd. Music: Katherine Cole
Category: People & Blogs
Duration: 00:03:57
Description:
‘Hear sound of dragons roaring’ is part of a three song trilogy on the same tune all promoting Independence in Wales and Scotland. 'Llais y Ddraig' was launched via social media on Owain Glyndwr's Day, that is the 16th September 2020 The English version of the same song, 'Hear Sound of Dragons Roaring' was launched via social media on the 17th September 2020 The Scottish version is called ‘Alba gu brath. Don’t give up hoping Hannah’. The words were written by Gwenno Dafydd as a response to her experience of campaigning in Edinburgh at the time of the referendum in 2014. This song was released on social media on the anniversary of the vote, that is the 18th September. The aim of both films is to promote and raise awareness of independence in both Celtic Countries. All words: Gwenno Dafydd. Music: Katherine Cole. Mae ‘Hear sound of dragons roaring’ yn ran o gasgliad o dair can ar yr un don sydd yn hybu Annibyniaeth yng Nghymru a’r Alban Rhyddhawyd 'Llais y Ddraig' ar y cyfryngau cymdeithasol ar Ddiwrnod Owain Glyndwr, sef yr 16eg o Fedi 2020. Cafodd y fersiwn Saesneg o’r un gan ‘Hear Sound of Dragons Roaring’ ei rhyddhau drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar yr 17eg o Fedi 2020 Enw y fersiwn Albanaidd yw ‘Alba gu Brath. Don’t give up hoping Hannah’. Cafodd y geiriau eu hysgrifennu gan Gwenno Dafydd fel ymateb i’w phrofiad yn canfasio yng Nghaeredin adeg y refferendwm yn 2014. Cafodd y gan yma ei rhyddhau ar y cyfryngau cymdeithasol ar benblwydd y bleidlais, sef y 18fed o Fedi 2020. Nod y ffilmiau yw i hybu ac i godi ymwybyddiaeth o annibyniaeth yn y Gwledydd Celtaidd. Y geiriau i gyd: Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth: Katherine Cole.

Ceri Shaw
09/23/20 05:03:00PM @ceri-shaw:
‘Hear sound of dragons roaring’ is part of a three song trilogy on the same tune all promoting Independence in Wales and Scotland. 'Llais y Ddraig' was launched via social media on Owain Glyndwr's Day, that is the 16th September 2020 The English version of the same song, 'Hear Sound of Dragons Roaring' was launched via social media on the 17th September 2020 The Scottish version is called ‘Alba gu brath. Don’t give up hoping Hannah’. The words were written by Gwenno Dafydd as a response to her experience of campaigning in Edinburgh at the time of the referendum in 2014. This song was released on social media on the anniversary of the vote, that is the 18th September. The aim of both films is to promote and raise awareness of independence in both Celtic Countries. All words: Gwenno Dafydd. Music: Katherine Cole. Mae ‘Hear sound of dragons roaring’ yn ran o gasgliad o dair can ar yr un don sydd yn hybu Annibyniaeth yng Nghymru a’r Alban Rhyddhawyd 'Llais y Ddraig' ar y cyfryngau cymdeithasol ar Ddiwrnod Owain Glyndwr, sef yr 16eg o Fedi 2020. Cafodd y fersiwn Saesneg o’r un gan ‘Hear Sound of Dragons Roaring’ ei rhyddhau drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar yr 17eg o Fedi 2020 Enw y fersiwn Albanaidd yw ‘Alba gu Brath. Don’t give up hoping Hannah’. Cafodd y geiriau eu hysgrifennu gan Gwenno Dafydd fel ymateb i’w phrofiad yn canfasio yng Nghaeredin adeg y refferendwm yn 2014. Cafodd y gan yma ei rhyddhau ar y cyfryngau cymdeithasol ar benblwydd y bleidlais, sef y 18fed o Fedi 2020. Nod y ffilmiau yw i hybu ac i godi ymwybyddiaeth o annibyniaeth yn y Gwledydd Celtaidd. Y geiriau i gyd: Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth: Katherine Cole.