Gwenno Dafydd


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 4
youtube videos: 2
images: 18
Item Bundles: 1
audio tracks: 1

Alba gu Brath. Don't give up Hoping Hannah. Launched 18 09 20
Category: People & Blogs
Duration: 00:05:01
Description:
‘Alba gu Brath. Don’t give up hoping Hannah’ is part of a three song trilogy on the same tune all promoting Independence in Wales and Scotland.
'Llais y Ddraig' was launched via social media on Owain Glyndwr's Day, that is the 16th September 2020
The English version of the same song, 'Hear Sound of Dragons Roaring' was launched via social media on the 17th September 2020
The Scottish version is called ‘Alba gu brath. Don’t give up hoping Hannah’. The words were written by Gwenno Dafydd as a response to her experience of campaigning in Edinburgh at the time of the referendum in 2014. This song was released on social media on the anniversary of the vote, that is the 18th September.
The aim of both films is to promote and raise awareness of independence in both Celtic Countries.
All words: Gwenno Dafydd. Music: Katherine Cole.

Mae ‘Alba gu Brath. Don’t give up hoping Hannah’ yn ran o gasgliad o dair can ar yr un don sydd yn hybu Annibyniaeth yng Nghymru a’r Alban
Rhyddhawyd 'Llais y Ddraig' ar y cyfryngau cymdeithasol ar Ddiwrnod Owain Glyndwr, sef yr 16eg o Fedi 2020.
Cafodd y fersiwn Saesneg o’r un gan ‘Hear Sound of Dragons Roaring’ ei rhyddhau drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar yr 17eg o Fedi 2020
Enw y fersiwn Albanaidd yw ‘Alba gu Brath. Don’t give up hoping Hannah’. Cafodd y geiriau eu hysgrifennu gan Gwenno Dafydd fel ymateb i’w phrofiad yn canfasio yng Nghaeredin adeg y refferendwm yn 2014. Cafodd y gan yma ei rhyddhau ar y cyfryngau cymdeithasol ar benblwydd y bleidlais, sef y 18fed o Fedi 2020.
Nod y ffilmiau yw i hybu ac i godi ymwybyddiaeth o annibyniaeth yn y Gwledydd Celtaidd.
Y geiriau i gyd: Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth: Katherine Cole.