Croeseiriau Cymraeg Course 2 Email 10 Translation Exercise Solutions

Ceri Shaw
11/22/20 07:18:14PM
@ceri-shaw

Welsh to English

I went to work today. We did very little. The computers were down. We sat around drinking coffee most of the day.

Es i weithio heddiw. Wnaethon ni ychydig iawn. Roedd y cyfrifiaduron i lawr. Wnaethon ni eistedd o gwmpas yn yfed coffi y rhan fwyaf o'r dydd.

English to Welsh

'I thought you were arriving tomorrow.'
'I caught the early train.'
'When did you arrive?'
'I arrived at 6 a.m.'
'Oh well .... come in. "

'Roeddwn i'n meddwl eich bod chi'n cyrraedd yfory.'
'Fe wnes i ddal y trĂȘn cynnar.'
'Pryd wnaethoch chi gyrraedd?'
'Cyrhaeddais am 6 a.m.'
'O wel .... dewch i mewn. "