Croeseiriau Cymraeg Course 2 Email 8 Translation Exercise Solutions

Ceri Shaw
11/08/20 06:04:04PM
@ceri-shaw

Welsh to English

Ddoe es i i Fangor. Ro'n i'n meddwl prynu ychydig o lyfrau. Dylwn i fod wedi aros. Roedd y siop lyfrau ar gau.

Yesterday I went to Bangor. I was thinking of buying a few books. I should have waited. The bookstore was closed.

English to Welsh

John traveled by train. He thought it was safer. Janet drove here and arrived first. John arrived later.

Teithiodd John ar y trĂȘn. Roedd yn credu ei fod yn fwy diogel. Gyrrodd Janet yma a chyrhaeddodd gyntaf. Cyrhaeddodd John yn ddiweddarach.