Croeseiriau Cymraeg Course 1 Email 8 Translation Exercise Solutions

Ceri Shaw
07/17/20 06:39:46PM
@ceri-shaw

Welsh to English

"Ble mae fy mwced a rhaw?"
"Dych chi'n rhy hen i fwced a rhaw."
"Maen nhw ar gyfer plant o bob oed ac dwi eisiau adeiladu castell tywod."
"Os oes rhaid."
"Dw i'n mynd i'w adeiladu ger y pwll hwn."

"Where's my bucket and spade?"
"You're too old to bucket and spade."
"They're for kids of all ages and I want to build a sand castle."
"If necessary."
"I'm going to build it near this pool."

English to Welsh

"I'm going to swim now."
"Okay .... but you have to wait this side of the danger sign."
"I always do."
"Stay safe at all times."
"Of course. I don't want to drown."

"Dw i'n mynd i nofio nawr."
"Iawn .... ond mae'n rhaid i chi aros yr ochr hon i'r arwydd perygl."
"Dwi bob amser yn gwneud."
"Cadwch yn ddiogel bob amser."
"Wrth gwrs. ​​Dwi ddim eisiau boddi."