Croeseiriau Cymraeg Course 1 Email 7 Translation Exercise Solutions

Ceri Shaw
07/10/20 12:48:16AM
@ceri-shaw

Welsh to English

"Dwi'n mynd i aros gyda fy modryb yr wythnos nesaf."
"Ydy hi'n byw yng Nghaerdydd?"
"Na, mae hi'n byw gyda fy ewythr yng Nghaerffili."
"Dwi'n dal y trĂȘn o Abertawe ddydd Gwener."
"Mwynhewch eich taith."

"I'm going to stay with my aunt next week."
"Does she live in Cardiff?"
"No, she lives with my uncle in Caerphilly."
"I catch the train from Swansea on Friday."
"Enjoy your trip."

English to Welsh

"It's my mother's birthday tomorrow."
"Are you going to buy a gift?"
"Yes, I'm going shopping this afternoon."
"Are you going to see your sister too?"
"Yes, later tonight."

"Mae pen-blwydd fy mam yfory."
"Ydych chi'n mynd i brynu anrheg?"
"Ydw, dwi'n mynd i siopa'r p'nawn 'ma." *
"Ydych chi'n mynd i gweld eich chwaer hefyd?"
"Ydw, nes ymlaen heno."

* prynhawn (afternoon) is often abbreviated to p'nawn in spoken Welsh. Similarly yma (here) is often abbreviated to 'ma .