Croeseiriau Cymraeg Course 1 Email 4 Translation Exercise Solutions

Ceri Shaw
06/19/20 11:40:47PM
@ceri-shaw

Welsh to English

"Dw i'n mynd i siopa nawr. Wyt ti'n dod?"
"Na, dwi'n gwylio'r teledu."
"Iawn! Dw i'n mynd i brynu llaeth a bara."
"Cofia'r cwrw. Mae'r oergell yn wag."
"Wrth gwrs!"

"I'm going shopping now. Are you coming?"
"No, I'm watching TV."
"Ok! I'm going to buy milk and bread."
"Remember the beer. The fridge is empty."
"Of course!"

English to Welsh

"Where is the cat?"
"She's in the garden."
"Is she hunting birds?"
"No, she knows better."
"Of course."

"Ble mae'r gath?"
"Mae hi yn yr ardd."
"Ydy hi'n hela adar?"
"Nac ydy, mae hi'n gwybod yn well."
"Wrth gwrs!"