Rhianne Griffiths


 

Recently Rated:

Stats

Blogs: 22
events: 4
youtube videos: 19
images: 29
Groups: 1
videos: 2

Tutorial for Adding Photo to a blog using PC


By Rhianne Griffiths, 2011-09-08

Using Windows Operating System.

If you want to add a photo to a blog this is what you need to do :

Understand the 3 elements involved:

  • Opening a up new Blog
  • Locating the Icon for uploading the image
  • Knowing where to find your image on your PC (recommeded on Desktop, unless you are happy with file and folder structures)

This image inserted below is a screenshot of the desktop - this is where I recommend you save your image - unless you are really comfortable with File/Folder structures for storing your images.

HERE ARE THE TWO SHORT VIDEOS TUTORIALS I HAVE MADE FOR MONA (& others who want to begin uploading photo's in their blogs): You can make this video fit the whole screen by clicking on the icon with 4 arrows, bottom left corner of the video panel. When finished press the ESC key on your keyboard to get back to the normal screen.

1. Shows you where to find the Icon which we need to use to upload the photo.

2. Shows you the steps you need to take again : use the Icon to upload a photo that is located on your desktop . Reinforcing the position of the image into the blog - the space around it in relation to the text.

I hope this has helped, drop me a line or add a comment below if there is anything still puzzling you about the procedure.

If you did find this useful and would like to see this Tutorial Help available as a regular feature on Americymru visit this page and vote for ParaTecVA's suggestion for a new Group here on the Americymru, GowerBizAngel and other techie-types, will do their very best to come to your assistance .

We really do want everyone on Americymru to be able to blog without having hurdles and barriers in their way. x

Posted in: default | 1 comments

Ameican ex-pats in Cardiff


By Rhianne Griffiths, 2011-08-30

The MeetUp group of American ex-pats in Cardiff are looking for helpers to organise their monthly meet-ups in the real, not 'virtual' world.

Can you help? Follow this link for details.

R

Posted in: default | 0 comments

Evan Walters the coal miner turned Artist


By Rhianne Griffiths, 2011-06-11

Art lovers will be interested to read:

Swansea-born Evan Walters (1893-1951) was one of a group of Welsh artists (with Vincent Evans and Archie Rhys Griffiths) who represented, with stark honesty, the industrial communities in which they had been reared.

Walters' work captured all aspects of life in a coal mining community, the landscape in Cefn Cyfelach Colliery (1911), the weary wife suckling her child in Mother and Babe (1919).

Art historian, Peter Lord comments on the 'surprise' with which Walters' work was greeted at his first solo show in Swansea in 1920, where observers were "...excited at seeing their industrial community portrayed in an art gallery [the Glynn Vivian] for the first time." ( Industrial Society , p.185)

His later work covered the politics of the coalfield in The Communist (c.1932), the despairing reality of The Dead Miner (c.1935) as well as a number of portraits of 'the miner' including this Welsh Collier (1931) about to 'light up' at the end of his shift. The sitter is believed to be the artist's brother.

____________________________________________________

See you there!

(Detail courtesy of Swansea Heritage Net)

Posted in: default | 0 comments

Oystermouth Castle, Mumbles nears opening date.


By Rhianne Griffiths, 2011-08-04

Thanks to Richard Hope for this amazing panoramic view of Oystermouth Castle:


Oystermouth Castle in Wales

The Castle is now open and you can read more about it via this link.

Glass bridge up as Castle nears summer opening.

A SPECTACULAR 30-foot high glass bridge has been installed at
Oystermouth Castle as the historic attraction heads towards a summer
opening next month.

The glass viewing platform will give access to a part of the castle
called Alina's Chapel for the first time in hundreds of years. [Alina de Mowbray,daughter of William de Braose Lord of Gower, inherited the Lordship in 1327].

The chapel was added to the castle in the 14th Century and marks the
attraction's highest architectural point. It also includes a tracery
window with views over Swansea Bay.

Swansea Council is behind the conservation of Oystermouth Castle for future generations to enjoy thanks to funding from the Heritage Lottery Fund, the Welsh Assembly Government through Cadw and the European Regional Development Fund.

The Friends of Oystermouth Castle are also actively supporting the
delivery of this project.

The first phase of the conservation scheme at Oystermouth Castle is
nearing completion and also includes upgraded visitor facilities, an
educational space and access improvements.

An event is being planned for the castle opening in July when the first
phase of works is complete. Other conservation works will then continue at the attraction.

Cllr Chris Holley, Swansea Council Leader, said: "The glass viewing
platform looks fantastic and it's wonderful news that Alina's Chapel
will soon be available for the public to see for the first time in
hundreds of years.

"Oystermouth Castle is one of our finest historic gems and this
conservation scheme means many future generations will be able to make the most of what's a fantastic attraction."

The castle currently welcomes about 5,000 visitors a year but the target is to attract many more by 2014.

A Castle Community Officer has also been appointed to engage with
community groups and deliver a wide range of community activities.

Courtesy of Ioan Richard, Lord Mayor of Swansea May 2011

Associated Article: Spooky Goings-on at Oystermouth Castle

Posted in: default | 3 comments

Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian

The Princess Gwenllian Society


Er fod yna ddefodau sifalri a chanu cerddi yn y Brydain Ganol oesol yr oedd yn gyfnod o greulondeb dwys a chaledi mawr. Yr oedd Lloegr benben Chymru ar rhannau Celtaidd eraill o Brydain. Erbyn 1282, Llywelyn ap Gruffydd (ein Llyw Olaf) oedd Tywysog Cymru, yr oedd o hen linach Tywysogion Gwynedd. Yn 1278 priododd Llywelyn ag Eleanor do Montfort mewn seremoni ar risiau allanol Eglwys Gadeiriol Caerwrangon mewn briodas frenhinol. Roedd Brenin Alecsander yr Alban yno, a Brenin Lloegr, y Norman Edward 1, a roddodd anregion cymwys i ddathlur amgylchiad. Ond nid oedd parhad ir cyfeillgarwch yma.


Ym Mehefin 1282, yng Ngarth Celyn, Aber ger Bangor (maer llen dal i fod) ganwyd merch i Eleanor ar Tywysog Llywelyn Y Dywysoges Gwenllian. Tristwch fu marw Eleanor o achosion rhoi genedigaeth. Fel unig blentyn Llywelyn yr oedd i Gwenllian le pwysig iawn yn olyniaeth teulu Tywysogion Cymru, oherwydd hyn yr oedd Edward 1 yn ei gweld yn fygythiad i Goron Lloegr. Pan oedd Gwenllian yn 6-12 mis oed trefnodd Edward i Lywelyn gael ei lofruddio ger Llanfair-ym-Muallt, ac yna gorchmynodd y Brenin ir ferch fach amddifad gael ei chipio oddiwrth ei theulu.


Er mwyn sicrhau na chai Gwenllian eni plant fei hanfonwyd i Briordy o Urdd Gilbert ar dir Abaty Sempringham ynghanol corsdiroedd Swydd Lincoln, taith hirfaith o Gymru.


Bu farw yno am 54 o flynyddoedd yn lleian: yn ddi-urddas, di-wrogaeth hyd ei marw 7 Mehefin, 1337. A oedd hin gwybod pwy oedd hi? Pwy wyr?


Yr oedd Edward yn benderfynol y dylid anghofio Gwenllian, i ni, fuodd hin ddim mwy nag is-nodyn bach ar waelod tudalen mewn llyfrau hanes. Does fawr ddim oi hanes ar gael wahan i ddyddiad ac amser ei marw.


Ond yn 1991 ysgrifennodd Byron Rogers y newyddiadurwr ar hanesydd erthygl am Wenllian yn y Guardian. Darllenodd Capten Richard Turner, Caernarfon, hen longwr bywiog a phenderfynol yr erthygl, a theimlodd ir byw fod y rhan yma on hanes wedi ei gadw oddiwrthym. Aeth Capten ati i godi cofeb fach i Wenllian ar dir ger safler Priordy ger Abaty Sempringham. Mae mur gogleddol a chorff eglwys Sant Andreas heddiw yn rhan or hen Abaty.


Yn 1996 adeg marw Capten Turner, gweithredwyd ar y syniad o sefydlu Cymdeithas y Dwysoges Gwenllian; gydar nd o ofalu am y Gofeb ac i gadwr cof amdani yn fyw.


Erbyn 2001 roedd y gofeb yn dadfeilio a chodwyd cofeb newydd iddi ar yr un safle, darn hardd o Wenithfaen gadarn Gwynedd. Mae hi iw gweld ychydig ir do o Billingborough ar y ln gul syn arwain or B1177 at Eglwys Sat Andreas syn dal i ddwyn yr enw Abaty Sempringham ar lafar gwlad.


Gwaith Ieuan Rees y cain-lythrennwr byd-enwog ywr Gofeb newydd, fei codwyd mewn ymteb i haelioni pobl o bob rhan or byd: pobl sydd yn teimlo colli hanes ein Tywysoges Goll a fu mor agos cael ei llwyr angofio.

Os hoffech fwy o wybodaeth ac i gefnogi'r Gymdeithas gyda tanysgrifiad o 10 y flwyddyn, ewch i'r wefan: http://www.tywysogesgwenllian.co.uk


Fe wnes i ddarganfod y wybodaeth hon mewn papurau a etifeddais gan fy mam ar eimarwolaeth . Hi oedd yn selog Genedlaethol ac yr wyf am sicrhau bod ei hawydd iledaenu'r wybodaeth hon ymhellach i ffwrdd , ei gyflawni . Nid oes gennyf enw'r awdurgwreiddiol ac felly ni allaf credyd nhw .


Ewchi wefan:mae'ncael ei lenwigydagwybodaethardderchogac rwy'ngobeithio y bydd ynysbrydolichigymaintagyysbrydolifi,aysbrydolwydfy mamger fy mron.

Posted in: default | 8 comments

Swansea University's Innovation Centre


By Rhianne Griffiths, 2011-03-30

DIRECTLY FROM WELSH ASSEMBLY GOVT:

Minister formally announces funding for Swansea Universitys new innovation campus

Deputy First Minister Ieuan Wyn Jones will today visit Swansea to formally announce funding for a new multi-million pound science and innovation campus.
Tuesday 29 March 2011

The Welsh Assembly Government is providing 15 million to Swansea University to deliver the proposed Bay Science and Innovation campus that will be located on Fabian Way across a 69 acre site.

An economic study by the University estimates the project will contribute more than 3 billion to the regional economy over the next 10 years and create thousands of jobs.

Plans on display for the new campus include a research and testing facility operated in partnership with Rolls-Royce; integrated teaching and research facilities for the Universitys Schools of Engineering, Business and Economics, Maths and Computer Science, as well as student residential accommodation.

The major research and development facilities are designed to encourage industry to work side by side with researchers, academia and students.

Neath Port Talbot County Borough Council has approved outline planning consent for the new Bay Science and Innovation Campus on the 22nd February 2011.

Mr Jones said,

This project fits into our vision for the Welsh economy with its focus on innovation and research and development. For Wales to succeed in the modern economy, academia and businesses must work together. Wales must move towards a more knowledge based economy where the right conditions exist for innovation to flourish so we can unlock our full potential.

That is why the Assembly Government is pleased to be providing 15 million to help make this campus become a reality. The Universitys research shows the project has the potential to create thousands of jobs for the region and pump millions into the local economy. Of course our funding will be subject to a business case appraisal and the University demonstrating its ability to fund the ongoing operation of the project. Innovation is key to our future in Wales. It is what can pave the way to success both in our businesses and academia. That is our path to further prosperity as we adapt to stay at the forefront of developments. For that reason, this development will be a significant step forward.

Professor Richard B Davies, Vice Chancellor, Swansea University said,

This is a bold and innovative project. It promises to be a global exemplar of universities and industry working together, creating high technology clusters and hugely enhancing the career opportunities for students. We have a number of multi-national companies as partners, but a project of this massive scale could not have proceeded without the assistance of the Welsh Assembly Government. We thank in particular the Deputy First Minister Ieuan Wyn Jones for his support and encouragement and for allocating funds from his own department budget to make the whole project financially feasible.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Those of you who read my blogs will know how strongly I feel about recycling, regeneration and sustainability in Swansea and Gower. (Particularly Gower).

This is the type of news we welcome as it promises so much for the future sustainability of the region.

When highly intelligent individuals come to Swansea to study they more often than not fall in love with the beauty of Gower and the Swansea coastline. This is very good news indeed because often they decide to live and work here after their student days are over. In choosing to live and work here they boost the economic climate and the vibrancy of the area!

What should the planners be doing to help to make the region attractive to this group of individuals?

One thing they should be attempting is to bring vision to planning the recreational infrastructure. What currently tends to happen is that we train these high-worth individuals, and sometimes we incubate their businesses only to find that when they reach a point where they are viable and begin to employ workers themselves, they transport their business to The Cardiff Bay area where it is deemed to be trendier.

What is the solution? Please feel free to leave your opinion in the Comments section below.

Posted in: default | 0 comments

The Dylan Thomas Centre, Swansea


By Rhianne Griffiths, 2011-03-28

Hot off the BBC news:

The Dylan Thomas Centre in Swansea

More than 200 writers, artists and supporters of Swansea's Dylan Thomas Centre have signed a letter expressing concerns about its future use.

Dr Who writer Russell T Davies, Cerys Matthews and Poet Laureate Carol Ann Duffy are among the names calling for it to be run by trust.

Swansea council is looking lease the centre to the city's universities to open a "creative industries hub."

It said the centre would not close and the permanent exhibition would remain.


The city is surely going to look a little bizarre, to put it mildly, in the eyes of the wider world if it is seen to have abandoned the Dylan Thomas Centre ~ Supporters' letter


The letter states since the centre was opened 17 years ago by former US president Jimmy Carter it had delivered a programme of literary and artistic events "unparalleled for its variety and excellence by any other arts venue in the United Kingdom".

It adds: "The centre has celebrated the literary arts of Wales, in addition to music, drama and the visual arts, and has attracted to Swansea a panoply of internationally renowned writers who, returning home, have burnished the renown of Swansea and Wales in all parts of the world."

The signatories, who also include Hollywood actor Michael Sheen, theatre director Michael Bogdanov and Thomas's son Colm, say with the 100th anniversary of the poet's birth in 2014 a trust would be the best way to safeguard its future.

"Plans are currently being laid, locally and nationally, for celebrations of the 100th anniversary," they added.

"The city is surely going to look a little bizarre, to put it mildly, in the eyes of the wider world if it is seen to have abandoned the Dylan ThomasCentre on the eve of this major national and international celebration."

Russell T Davies, Michael Sheen, Carol Ann Duffy and Cerys Matthews
Writers, actors and musicians have signed the letter.

Last year Swansea council and universities revealed plans to transform the centre into a "cultural and enterprise hub" for creative industries.

But in response to the letter the council said it was "making serious and significant preparations" for the anniversary with the Welsh Assembly Government and other partners.

"The Dylan Thomas Centre is not threatened with closure," said a spokesman.

"A joint venture alongside the University of Wales will allow us to secure its future during these difficult economic times when finance is limited.

We are working very closely with our partners to make sure that the Dylan Thomas exhibition is refreshed and improved ~ Spokesman Swansea council

"We are working very closely with our partners to make sure that the Dylan Thomas exhibition is refreshed and improved.

"The current proposal is that the exhibition will remain at the centre permanently although we are jointly working with the University of Wales on the fine detail.

The spokesman added that the centenary of Dylan Thomas' birth was a "fantastic opportunity for Swansea to celebrate his life and works".

Posted in: default | 4 comments

Cor Cymru 2011


By Rhianne Griffiths, 2011-03-11

A competition, the aim of which is to maintain and raise the standard of choral singing in Wales, comes to it's closing stages in the next few weeks.

CR CYMRU

Wales' best choirs compete for the title of Cr Cymru 2011

19:30
Nos Sadwrn

19:45
Nos Sul

s4c.co.uk/corcymru

Daw'r corau gorau ynghyd i gystadlu am deitl Cr cymru 2011

19:30
Saturday

19:45
Sunday

s4c.co.uk/corcymru

Posted in: default | 1 comments
 / 3