Pronunciation of Suo Gan

Ceri Shaw
@ceri-shaw
06/07/17 01:40:37AM
568 posts
Welsh English
Huna blentyn ar fy mynwes,

Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?
Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.

Sleep child upon my bosom,

It is cosy and warm;
Mother's arms are tight around you,
A mother's love is in my breast;
Nothing shall disturb your slumber,
Nobody will do you harm;
Sleep in peace, dear child,
Sleep quietly on your mother's breast.
Sleep peacefully tonight, sleep;
Gently sleep, my lovely;
Why are you now smiling,
Smiling gently in your sleep?
Are angels above smiling on you,
As you smile cheerfully,
Smiling back and sleeping,
Sleeping quietly on my breast?
Do not fear, it is nothing but a leaf
Beating, beating on the door;
Do not fear, only a small wave
Murmurs, murmurs on the seashore;
Sleep child, there's nothing here
Nothing to give you fright;
Smile quietly in my bosom,
On the blessed angels yonder.

Ceri Shaw
@ceri-shaw
06/07/17 01:38:47AM
568 posts

Maggie Lyons
@maggie-lyons
01/03/14 12:47:18AM
3 posts

Many thanks, Breit. I'm hoping to accompany a soprano, who will sing the lullaby in English but I need to know how to pronounce the title for the audience.

Brett Hull
@brett-hull
01/02/14 11:42:14PM
44 posts

The pronunciation of the Suo Gan lyrics can be found at the following link.

http://www.celticartscenter.com/Songs/Welsh/Suo-Gan.html

Brett Hull
@brett-hull
01/02/14 11:34:54PM
44 posts

Maggie,

Suo Gan is pronounced as See-o Gahn.

Maggie Lyons
@maggie-lyons
01/02/14 09:50:23PM
3 posts

Can anyone help me pronounce the title of the Welsh song Suo Gan?


updated by @maggie-lyons: 12/14/15 06:38:11PM